Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Téma týdne Politikonu

Barometr Politikonu 6. - 12. 6. 2005

Má být po neschválení euroústavy ve Francii a Nizozemí uplatněn princip jednomyslnosti (zastavení ratifikace euroústavy v případě nesouhlasu jediného člena EU), nebo má proces ratifikace pokračovat?

Po francouzském a nizozemském referendu je další ratifikace myslím nejen zbytečná, ale také velice obtížná. Nelze očekávat, že hlasující v dalších referendech nebudou brát zřetel na stanovisko tak významných zakládajících členů Evropské unie, jakými jsou Francie s Nizozemím. Proto pokračující referenda nebudou ani hodnověrným průzkumem postojů dalších států. Lze ostatně očekávat mnohem konfliktnější průběh projednávání návrhu i v národních parlamentech. Ústava byla od počátku nesena spíše emocemi než racionálními motivy. Proto by bylo vhodné, aby si nyní celá Unie vzala čas na přemýšlení o dalším postupu. Ten "time out" by měl trvat raději měsíce a roky, než dny a týdny. Evropská unie by si měla začít zvykat na novou sestavu 25, případně 27 členů. To nebude jednoduchý a nekonfliktní proces. Projednávání ústavního textu celou tu věc jen komplikovalo. Měli bychom vrátit politickou debatu v Evropské unii k zásadním ekonomickým a sociálním problémům. Institucionální změny doporučuji projednávat tak, aby opravdu zlepšovaly správu věcí, a to na základě dlouhodobých zkušeností. Evropskou unii nelze zlepšit konstruováním ústavních textů, spíše zlepšováním a zjednodušováním komplikovaného právního systému, který ji tak velice vzdaluje občanům v členských zemích.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |