Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Město udělá krok špatným směrem, zruší-li jesle

Táborské listy, 20.6.2005

Donesla se ke mně informace, že táborští radní dospěli k názoru, že město nepotřebuje jesle. Šetřit městské peníze je jistě záslužné, na druhé straně mám za to, že šetření by mělo probíhat zejména tam, kde jsou prostředky vynakládány se sporným užitkem. Nemyslím, že by si okresní město velikosti Tábora nemohlo dovolit jedny malinké jesle. Když pro nic, tak jako symbolické vyjádření toho, že jsme připraveni pomoci rodinám s malými dětmi také touto formou. O jesle je prý malý zájem, což nepřekvapuje, když uvážíme, že se právě nacházíme v "sedle" populačního poklesu. Nicméně je tendencí dlouhodobých trendů, že se časem obracejí. Tak i v Česku se najednou vyskytuje více těhotných žen a více novorozeňat než před několika lety. Celá Evropa dnes přemýšlí, jak rodinám s dětmi usnadnit život. Některé státy mají ve svých populačních programech právě zřizování jeslí a jiných předškolních zařízení. U nás by se někomu mohlo zdát, že jesle jsou snad jakýmsi reliktem budování socialismu. Zcela jistě tomu tak není. Péče o malé děti je všude na světě především ženskou záležitostí, a proto jsou ona předškolní zařízení také nástrojem, který pomáhá zlepšit sociální zařazení žen a pomáhá jim v pracovním uplatnění. Existence takového zařízení může být důležitým motivačním faktorem pro rozhodnutí o mateřství, a to zejména u žen vzdělaných a kvalifikovaných, které nemohou z mnoha dobrých důvodů příliš prodlužovat svůj život na skromné mateřské dávce. Soudím, že město udělá krok špatným směrem, když se zrušení jeslí dopustí. Bude-li malých dětí přibývat, a to je více než jisté, pak po čase budeme po jeslích volat.

Jaroslav Zvěřina, zastupitel města Tábora (ODS)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |