Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Místostarostka Z. Pečmanová brojí proti městskému úřadu?

Táborské listy, 22. září 2005

ODS Tábor - Místostarostka Tábora Zuzana Pečmanová (Tábor 2002) zaštítila svým jménem akci, která protestuje proti nově zavedenému dopravnímu režimu, tedy zejména proti vyhlášení části Starého města "obytnou zónou" se všemi z toho plynoucími důsledky.

Zavedení režimu "obytné zóny" na Žižkově náměstí je opravdu do nebe volající nesmysl, který v Táboře kritizuje kde kdo. Nicméně opravdu člověka zarazí, když pod protestní akcí najde podpis místostarostky města. Má snad paní místostarostka ve vedení Tábora tak nepatrné slovo, že ke změnám dopravy musí svolávat akci občanské neposlušnosti? Nestačilo by docela prostě a jednoduše vyzvat vedoucího dopravního odboru k tomu, aby celou věc uvedl na pravou míru?

Je opravdu půvabné, když městští funkcionáři sami protestují proti rozhodnutím, která jejich úřad občanům města vnucuje. Proti zmíněné "obytné zóně" vystoupil, pokud je mi známo, na zastupitelstvu města nejméně jeden ze zastupitelů, Zdeněk Prášek (ODS). Nevím nic o tom, že by právě paní místostarostka tehdy jeho stanovisko podpořila. Není mi také známo nic o tom, že by se snažila svou autoritou působit na vedoucího dopravního odboru, aby svá "odborná stanoviska" v dané věci korigoval.

Záležitost tak silně připomíná někdejší akci radního Jiřího Fišera (Tábor 2002). Ten se kdysi vehementně zastával myšlenky na přetětí táborské botanické zahrady, aby po několika letech proti takovému projektu spoluorganizoval protestní referendum. Možná jde o "Nový politický styl" zastupitelů za Tábor 2002, který bude spočívat v tom, že zorganizují protestní akce proti všem městským nesmyslům, které sami nejdříve pomáhali prosadit, nebo jim nevěnovali dostatečnou pozornost.

Simona Žirovnická, ODS Tábor


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |