Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jazyky a Evropa - portál europa.eu.int/languages

Tento portál vám nabízí informace o jazycích Evropské unie.

Jazyky a Evropa - portál europa.eu.int/languages | Evropská unie má 25 členských států a 20 úředních jazyků. Každý členský stát si při přistoupení k Unii určí, který jazyk (či jazyky) si přeje používat jako úřední jazyk EU.

Unie tedy používá jazyky, které si zvolili sami občané prostřednictvím svých vlád, nikoli jen jeden nebo několik jazyků, které vybrala Unie a kterým by mnoho lidí v Unii nemuselo rozumět.

Jste-li občanem Unie, samozřejmě vás zajímá, zda Unie používá právě váš jazyk. Odpověď zní ano, protože EU používá jazyky všech svých občanů.

Chcete-li vědět cokoli o jazycích v EU, od politiky Unie na podporu studia jazyků a jazykové rozmanitosti, přes přehled jazykových znalostí v dnešní Unii až po pravidla používání úředních jazyků EU, je právě pro Vás určen nový portál europa.eu.int/languages.


 | Deutsch |  | english |  | français |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |