Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Brusel je pro starosty důležitý

Jiří Falout, PRÁVO, 24. listopadu 2005

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU JAROSLAV ZVĚŘINA (ODS/EPP-ED) ŘEKL PRÁVU:

Zorganizoval jste pro některé jihočeské starosty cestu do Bruselu. S čím se budou moci seznámit?
Pracovní cesta, která se uskuteční na přelomu listopadu a prosince, je podpořena z evropských prostředků a jejím cílem je umožnit starostům navázat kontakt s prostředím, kde pracují evropští poslanci a sídlí Evropská komise. Společně absolvujeme přednášku o fungování Evropského parlamentu, prohlídneme si jeho budovu a starostové budou moci sledovat právě probíhající plénum z galerie pro hosty. Samozřejmě že nebude chybět ani prohlídka Bruselu, při níž si mohou účastníci vychutnat předvánoční atmosféru a případně ji porovnat s tou v jihočeských městech.

Setkají se starostové i s některými českými vyslanci v evropských institucích?
Bez kontaktu s lidmi, kteří přímo pracují v evropských institucích, by neměla tato cesta ani smysl. Starostové se tak setkají například s eurokomisařem Vladimírem Špidlou a čekat je bude i beseda s europoslanci. Absolvují také přednášku k regionální politice. Celý program jsme zvolili tak, aby výprava mohla nasbírat v Bruselu, který se stává pro regionální politiku a rozvoj velmi důležitý, co nejvíce zkušeností, které jednotliví starostové potom využijí při práci na radnicích.

V programu cesty je i návštěva centra stálého zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu...
Zde je pro starosty připravena přednáška o tzv. Town Twinningu, což je program EU, který nabízí příležitost získat zkušenosti s každodenním životem lidí v jiných místech Evropy.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |