Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
16. - 20.1.2006

Plenární zasedání ve Štrasburku začalo hodně neklidně. Několik tisíc rozhněvaných přístavních dělníků z celé Evropy se sešlo před budovou Evropského parlamentu na demonstraci proti evropské direktivě o sjednocení přístavních režimů. Tato legislativní norma měla liberalizovat a sjednotit provozní režim v evropských přístavech. Nic tedy zásadního pro české vnitrozemce. Poslanci z pravicových lavic většinou normu podporovali, poslanci levicoví byli zásadně proti a stáli na odborářských stanoviscích. Nicméně v táboře pravicovém nepanovala jednota, a tak byla celá "přístavní" směrnice zamítnuta dříve, než se mohlo hlasovat o pozměňovacích návrzích. Stín několika zraněných policistů byl přece jen o hodně účinnější, než potřeba budovat jednotné evropské tržná prostředí....

Rakouské prezidentství bylo zahájeno projevem spolkového kancléře Schüssel, který představil své priority. Snad nejvýraznějším bodem jeho vyhlášení bylo lpění na zamítnuté evropské Ústavní smlouvě, kterou se Rakousko prý pokusí oživit. Na můj vkus se pan kancléř trochu příliš vytahoval na Brity, jejichž předsednictví označil za nevýrazné a málo produktivní. Jenže Britové nakonec dosáhli sjednocení členských států jak na rozpočtu pro příští rok, tak na rozpočtovém výhledu pro roky 2007 - 2013. Jaká bude rakouská bilance za půl roku, to se brzy ukáže. Pan kancléř rovněž prohlásil, že Evropská unie nepochybně potřebuje také nějaké své, "evropské" peníze. Podle mého názoru se tak přihlásil k ulpívavé myšlence některých euronadšenců o "evropské dani". Prý by se tak předešlo všelijakým dohadováním a tahanicím o peníze z národních rozpočtů. Že by však šlo o útok na peněženky občanů, o tom myslím není žádných pochybností.

V reakci na předsednický proslov předseda Komise Barroso hovořil o mnoha úkolech, které Unii očekávají. Patří mezi ně mírová mise na Balkáně, politika ve vztahu ke Střednímu východu, Iránu i Iráku, ale také boj proti mezinárodnímu terorismu. Ve vnitropolitické agendě je třeba uvažovat nad evropskou energetickou politikou. Ta je zcela závislá na dovozech ze zahraničí, a to prakticky u všech energetických komodit. Evropská unie se v tomto směru sotva stane soběstačnou.

Šéf evropských lidovců H.G.Pöttering se vehementně přihlásil k resuscitaci ústavní smlouvy. Další řečníci již byli v tomto ohledu zdrženlivější. Opravdu bude zajímavé sledovat, jak budou tito politici oživovat ústavní text, který se po odmítnutí v referendech ve Francii a Nizozemí nachází v klinické smrti.

Šéf socialistů káral Radu i Komisi za dohodnutý rozpočtový výhled, který se mu zdá nedostatečný. Nějak pozapomněl, že Evropský parlament může nakládat právě jen s těmi penězi, na jejich přísunu se vlády členských zemí dohodnou.

Také předseda liberální frakce byl nespokojen s nízkým rozpočtovým výhledem. Rád by dal více peněz na vzdělávání a do výzkumu. To bychom ovšem jistě rádi všichni, není -liž pravda? Vyzval také k odstranění všech přechodných opatření, které diskriminují nové členské země, což bylo nepochybně velmi sympatické.

Zelení nezklamali a ústy svého šéfa se přihlásili k péči o "obnovitelné zdroje energie", do kterých jest investovati více a více, a to za každou cenu.

"Rudí" z nejlevicovější frakce zase žádali bezpodmínečné zrušení chystané direktivy o volném pohybu služeb, která je podle nich asociální. Oni nedopustí, aby se sociální vymoženosti nivelizovaly. Zejména mají námitky proti principu země původu, který by umožnil pracovat v jiných členských státech podle pravidel, platných v zemi původu poskytovatele služeb. Jejich šéf pravil, že v centru jejich pozornosti není trh, ale jedině "příjemci mzdy".

Zástupce malé frakce nezávislých demokratů prohlásil, že většina občanů dnes nevidí žádný smysl existence "směšného" Evropského parlamentu. "Tento klub začíná být až příliš drahý", pravil...

Parlament nepropustil bez dalšího dohodnutý "finanční rámec". Přijal stanovisko Rozpočtového výboru, který navrhl provést v tom textu, který byl tak pracně dohodnut, prospěšné změny. Různá poslanci navrhují různé užitečné úpravy. Pohříchu však nikdo z nich neví, kde se na jeho návrhy mají vzít peníze. Protože žádná z členských zemí nehodlá na přání europoslanců přispět do společného měšce nějakou zásadní sumou navíc, vyvolává toto rozhodnutí jistý pocit nejistoty. Buď se tedy provedou jen změny kosmetické, a pak bude vše v pořádku, nebo Parlament setrvá na změnách zásadních, a pak je celá dohoda odložená, nebo přímo ztracená. Bez souhlasu Parlamentu totiž rozpočtový rámec nelze uvést do života..

Poslanci poměrně výraznou většinou hlasů přijali rezoluci proti "homofobii". Evropská unie již v roce 2003 přijala směrnici proti diskriminaci menšin všeho druhu na pracovním trhu. Rezoluce nabádá členské země, aby ve své praktické politice respektovali ve vztahu k homosexuálně orientovaným osobám princip nediskriminace. Byla inspirována nedávnými postoji polské vlády k této sexuální minoritě. Já jsem se rozhodl rezoluci podpořit, byť si myslím, že podobné výzvy nemají valnou cenu v praktické politice. Poslanci hlasovali různě, avšak oficiální stanoviska klubu EPP-ED i britských konzervativců byla pozitivní. Jisté je, že v globálním měřítku není postoj k homosexuální menšině jednotný. Celkem v 75 zemích může být člověk za homosexuální styky potrestán, někde (Irán) dokonce smrtí.

Byla rovněž přijata poměrně rozsáhlá rezoluce o prevenci obchodování se ženami a dětmi a jejich sexuálního vykořisťování. Konstatuje, že obchod s bílým masem a prostituce jsou věci, které se stále nedaří ani zmírnit, ani odstranit. Rada a Komise jsou vyzvány, aby v této oblasti vytvořily "jednotný právní základ". Jak to mají udělat, když prostituce je někde trestána, jinde abolizována (tolerována), a jinde zas reglementována jako svého druhu živnost. Ta výzva nepochybně nebude příliš účinná.. Rezoluce také nabádá členské země, aby prostřednictvím osvěty a výchovy důsledně "snižovaly poptávku" po prostitučních službách. Mají být zavedeny mezinárodní bezplatné linky tísňového volání pro oběti obchodu s bílým masem, které by obětem tohoto svérázného byznysu umožnily dostat se ze spárů svých "majitelů". Státy se vyzývají, aby obětem obchodu s lidmi zaručily poskytnutí asylu do té doby, než skončí vyšetřování jejich případů a proces s překupníky. Komise má v této oblasti uvést do života specifický preventivní program s názvem "Dafné". Připraví se také vyhlášení Evropského dne proti obchodování s lidmi. Jde o text, který je podle mého názoru zcela bezzubý, protože jen omílá dobře známá fakta a nepřináší vůbec nic nového. Zejména není nikde řešeno, kterému z možných postojů států k prostituci dávají poslanci přednost. Problém je v tom, že žádná jediná, zaručeně účinná a spolehlivá úprava nikde na světě neexistuje. Proto jsem se ve finálním hlasování zdržel. I tak samozřejmě text prošel poměrně vysokou většinou hlasů. Poslanci tak získali myslím poněkud falešný pocit, že cosi proti prostituci a obchodu s lidmi vykonali...

V budově Evropského parlamentu proběhla také výstava, věnovaná obětem holokaustu z řad Romů. Součástí výstavy byla vernisáž s pietní slavností. Promluvilo zde několik významných hostů. Mezi nimi také český vládní zmocněnec Holomek. Ten ve svém projevu neopomněl zdůraznit známý problém romského protektorátního tábora v Letech. Za viníky toho, že dosud nebyl odstraněn sousední vepřín, označil nenáviděnou ODS, prezidenta republiky a komunistického europoslance Ransdorfa. Pan zmocněnec si prostě přijel ohřát vnitropolitickou polívčičku a neštítil se k ní zneužít významnou pietní slavnost. ODS samozřejmě nikdy nepropagovala etnickou nesnášenlivost, právě naopak. Nicméně vždycky jsme hájili stanovisko, že "problémy" kolem tábora v Letech a kolem Matiční ulice jsou uměle zveličovány a zneužívány k útokům na Českou republiku. Zajímavé myslím je, že v oficiálním překladu řeči pana Holomka není o popsané politické agitaci ani slovo. Kdyby se držel svého připraveného textu, nepůsobil by trapně. Takto se zdá, že největšími nepříteli Romů jsou ODS, prezident republiky a kolega Ransdorf. Nikdo z těchto subjektů ovšem rasismem postižen není. To jen pan Holomek se poněkud nezachoval....

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |