Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Obce zatím town-twinnig nevyužívají

Vladimír Vácha, PRÁVO, 1. března 2006

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU JAROSLAV ZVĚŘINA (ODS/EPP-ED) ŘEKL PRÁVU

V úterý proběhl v Českých Budějovicích seminář zabývající se tzv. programem town-twinnig. Co bylo jeho náplní a komu byl především určen?
Seminář, na němž přednášel představitel Evropské komise -ředitelství pro vzdělání a kulturu Pavel Tychtl - se soustředil zejména na možnosti využívání finančních prostředků ze zdrojů EU na rozvoj součinnosti a partnerství měst a obcí. Z náplně tak v podstatě vyplývá, že byl určen hlavně pro představitele měst a obcí, starosty počínaje a úředníky, kteří mají na starosti zúřadování jednotlivých projektů z evropských peněz, konče.

Co se účastníci mohli konkrétně dozvědět?
Především, jak se mohou do projektu, který je součástí programu Aktivní občanství v EU, přihlásit. Ukázalo se, že jej obce příliš nevyužívají. Zatímco Česká republika do něj ročně podává kolem třiceti projektů, Maďaři přes osmdesát.

Na co lze z town-twinnigu peníze získat?
Rozhodně nejen na výměnu návštěv z radnic či zastupitelů. Prostředky, i když nejde o žádné závratné částky, mohou využít k rozvoji kontaktů sportovní oddíly, kulturní i zájmové spolky. Bylo by dobře, kdyby o tyto peníze ve větší míře hlásili s konkrétními nápady, jak si vyměnit zkušenosti a jak uspořádat společnou akci s někým ze zahraničí, nevládní organizace. To je to, co zatím nedokážeme využít. Přitom je možné se například přihlásit s projektem sportovního turnaje, kulturního festivalu či setkání dobrovolných hasičů.

Jaký byl u Jihočechů o seminář zájem?
Myslím, že slušný. Do Budějovic přijelo kolem padesáti zájemců. Podané informace ocenili především starostové malých obcí a jsem rád, že jim mohl přednášet český bruselský úředník.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |