Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Cena Josefa Hynieho udělena

Poprvé v historii české sexuologie byla na nedávných „Bohnických sexuologických dnech“ předána cena Josefa Hynieho za nejlepší práci z oboru, publikovanou v roce 2005. Výbor Sexuologické společnosti ČLS rozdělil tuto cenu mezi dvě publikace našich předních autorů, které můžeme řadit ke klasikům tohoto oboru.

Cenu Josefa Hynieho získali:

MUDr. Jaroslava Pondělíčková - Mašlová
za publikaci, napsanou spolu se zesnulým profesorem Janem Rabochem -
Pondělíčková - Mašlová, J., Raboch, J.: O sexualitě a partnerských vztazích. Galén, Praha, 2005, 196 s.

a

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
za publikaci Kratochvíl, S.: Sex jako obohacení života. Grada, Praha 2005, 105 s.

Předseda Sexuologické společnosti ČLS  Jaroslav Zvěřina s laureáty Hynieho ceny  za rok 2005 Jaroslavou Pondělíčkovou a Stanislavem Kratochvílem |

Oba ocenění autoři patří k osobnostem, které formovaly moderní českou sexuologii do stávající podoby. Oceněné publikace do značné míry využívají vlastních vědeckých poznatků, shromážděných autory během jejich záslužné celoživotní práce.

Cenu Josefa Hynieho sponzoruje společnost PFIZER Česká republika.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |