Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Sexuolog: Proč nezrealizovat sen českých gayů a lesbiček?

Českobudějovické listy, 6.4.2006

Tábor - Možnost "registrovaného partnerství" stejnopohlavních párů byla dlouholetým snem gayů a lesbiček. "Protože vcelku nebyl žádný rozumný důvod, proč jim takovou instituci neposkytnout, byla postupně zavedena v celé řadě zemí. Zkušenosti s ní jsou vcelku pozitivní. Ze sexuologického hlediska je třeba vyzdvihnout především význam registrovaného partnerství pro socializaci mladých homosexuálních jedinců. Společenská institucionalizace nepochybně sníží negativní emoční bilanci gayů a lesbiček v procesu "coming out". Předpokládáme také příznivý vliv na stabilizaci partnerských vztahů, a to zejména u homosexuálních mužů. To má přímý vztah k prevenci pohlavních nemocí, zejména pak HIV/AIDS," tvrdí přednosta Sexuologického ústavu 1. LF UK Praha Jaroslav Zvěřina z Tábora.

Registrované partnerství podle něj negativně neovlivní počet sňatků ani rodinné hodnoty heterosexuální většiny. "Takový vztah nebyl nikde na světě popsán. Výhrady k této instituci jsou neseny křesťanským, zejména pak katolickým náboženským fundamentalismem. Část oponentů používá také různě sofistikované pseudofilozofické argumenty, které mají podpořit jejich homofobní postoje. Věřím, že praktické zkušenosti s registrovaným partnerstvím jejich výhrady postupně oslabí. Jedna věc je již dnes jistá. Nemusíme se obávat další vlny diskusí nad novým návrhem, která by následovala poté, kdyby sněmovna prezidentovo veto nepřehlasovala," tvrdí Zvěřina, který je současně poslancem Evropského parlamentu. Politici by se podle jeho slov měli věnovat vážnějším a sociálně nebezpečnějším zákonům.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |