Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Prostituce je někdy forma otrokářství

Vladimír Vácha, Právo, 4. května 2006

JIHOČESKÝ POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU JAROSLAV ZVĚŘINA (EPP-ED/ODS):

Evropský parlament před nedávnem inicioval osvětovou kampaň, která se zaměřila na klienty prostitutek, s cílem upozornit je na to, že část prostitutek je k tomuto způsobu podnikání přinucena nejrůznějšími způsoby. Jaký je výsledek?

Není sporu o tom, že obchodování se ženami a dětmi a jejich zneužívání k poskytování sexuálních služeb je moderní formou otrokářství a ve vyspělých zemích má specifické podoby. Zmíněná osvětová kampaň si dala za cíl upozornit na tuto skutečnost klienty prostitutek. Bohužel Evropské unii zatím stále chybí harmonizace v řadě oblastí, které se tohoto problému dotýkají. Právní úpravy prostituce jsou uvnitř EU velmi rozdílné, což umožňuje sexuální vykořisťování v některých státech někdy částečně legalizovat. Zatím jen dvě země, tuším Nizozemsko a Belgie, zavedly právo na azyl pro ženy, které byly obětí sexuálního vykořisťování.

Situace se asi o mnoho nezlepšila ani přes trvalou kritiku starostů na mezinárodní trase E 55, konkrétně mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm, kde se denně u silnice objevují desítky prostitutek.

Souhlasím. Rozhodně se nemohu ale smířit s častou výmluvou policistů, kteří před početnými prostitutkami, které narušují veřejný pořádek a budí pohoršení občanů v příhraničních místech, přivírají oči a stereotypně opakují, že jim chybí „legislativa“. Je to samozřejmě jen nejapná výmluva, se kterou se jak občané, tak média docela ochotně spokojují. Policejní orgány mají možnost přísně a účinně trestat všechny přestupky proti veřejnému pořádku.

Pomohla by legalizace prostituce?

Prohlášení ministerstva vnitra sice opakovaně tvrdí, že jedině legalizace prostituce speciálním zákonem přinese kýžený „pořádek“. Jsou to však tvrzení ničím nepodložená. Chybí zásadní vědecká analýza skutečného dopadu jednotlivých právních úprav na výskyt obchodování s lidmi. Pro takový výzkum přitom poskytuje nejednotné unijní prostředí téměř ideální podmínky. Zatím se nezdá, že by bylo v silách Evropské unie sjednotit se v dohledné době alespoň na některém z možných modelů regulace prostituce. Domnívám se, že náš současný přístup je docela přijatelný. Znovu však zdůrazňuji, že bychom měli důsledně trvat na tom, aby policejní orgány přísně a účinně trestaly všechny přestupky proti veřejnému pořádku.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |