Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Příbor 27. května 2006

V sobotu 27. května se v Příboře na Severní Moravě konala významná slavnost. Město Příbor slavnostně otevřelo rekonstruovaný rodný dům Sigmunda Freuda, který se v tomto městě před 150 lety narodil. Na slavnost přijelo do města několik tisíc lidí z domova i zahraničí. Rodný dům slavnostně otevřel president České republiky Václav Klaus. Slavnosti se zúčastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a předseda Poslanecké sněmovny PČR Lubomír Zaorálek.

Prezident Václav Klaus slavnostně otevírá přestřižením pásky rekonstruovaný rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře 27.5.2006 | Hlavní tribuna při slavnostním otevření rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře 27.5.2006, foto: Ing. Jaromír Kavan |

Starosta Příboru, pan Milan Strakoš mohl přivítat také přímé příbuzné slavného rodáka, jeho pravnučku paní McAdams-Freud a také pravnuka, který městskému museu věnoval knížku z pozůstalosti S. Freuda.

President Václav Klaus v krátkém proslovu připomněl globální význam zakladatele psychoanalýzy. Hejtman Evžen Tošenovský citoval z díla klasika úvahu o tom, že lidé odmítají svobodu, protože je spojena s odpovědností.

Ještě zahalená bronzová lenoška před rodným domem S. Freuda v Příboře 27.5.2006 | Pravnučka S. Freuda, paní McAdams-Freud a ing. Svobodová odhalují bronzovou sochu psychoanalytické lenošky před rodným domem klasika, Příbor 27. května 2006, foto: Ing. Jaromír Kavan |

Slavnost moderoval Marek Vašut. Měl jsem tu čest spolu s paní ing. Svobodovou a pravnučkou Mistra odhalit před rodným domkem bronzovou psychoanalytickou pohovku. Pohovku zhotovila pasířská dílna bratří Houskových z Buštěhradu a byla financována ze sponzorských prostředků. Také celá rekonstrukce rodného domu byla do značné míry zásluhou sponzorů, kteří jsou zde na bronzové desce uvedeni. Také město Příbor a Moravskoslezský kraj přispěli významnou měrou tak, aby město mohlo kulaté výročí narozenin zakladatele psychoanalýzy důstojně oslavit.

Příbor Freudem žije. V sousedství rodného domku jsme nalezli hotel "U Freuda", místní pivovar vaří Freudovo pivo, ve stáncích se prodávaly čokoládové doutníky "Freudova neřest" a také perníky s věrným vyobrazením klasika. Myslím, že jde o dobrý počin ve vztahu k perspektivám turistického ruchu ve městě a v regionu.

Jaroslav Zvěřina s manželkou a přáteli před sochou sv. Rocha na náměstí v Příboře 27.5.2006 | Proslov před slavnostním odhalením bronzové sochy psychoanalytické lenošky před rodným domem S. Freuda v Příboře 27.5.2006. Dáma vpravo je Mgr. A. Šupová, předsedkyně Spolku S. Freuda v Příboře. |

Na náměstí Příbora je barokní kašna, jejíž součástí je také socha svatého Rocha. Ten prý proslul tím, že si v záchvatu svatého nadšení uřízl genitál a pohodil jej. Vedle světce je vysochán pes, z jehož tlamy visí něco jako pohlavní žlázy muže . Emeritní primář gynekologického oddělení v Ostravě Jiří Šráček opakovaně mystifikoval účastníky severomoravských lékařských kongresů, když tvrdil, že "tady Freud objevil svůj slavný kastrační komplex". Freud sice na Příbor často vzpomínal, strávil zde však jen první tři roky svého života. Jistě je také zásluhou města Příbor (tehdy Freiberg), že klasik přikládal právě těm prvním letem života obrovský význam pro dospělý citový život lidí.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |