Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
11. - 15.9.2006

Týden byl věnován jednání výborů a parlamentních delegací. Výbor pro právní záležitosti se věnoval několika případům poslanecké imunity, o kterých s definitivní platností rozhodne až plenární zasedání.

Větší diskuse již po několikáté vyvolala zpráva o závětích a pozůstalostním právu. Přestože unijní prostředí má v tomto ohledu ke sjednocení hodně daleko, navrhuje předseda výboru Evropské komisi, aby se pokusila definovat jakési "evropské (unijní) dědické osvědčení", Také se předpokládá, že vývoj by mohl dospět k centrálnímu registru závětí. V této oblasti je ovšem k prakticky realizovatelným krokům ještě velmi daleko.

Podobně je tomu se sjednocováním trestně právních norem v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zatím je jen těžko představitelné, že by se členské země zcela zbavily suverenity v oblasti tak citlivé, jako je patentové právo. Z ryze právního hlediska je ostatně problematická už snaha Evropské komise, vstupovat do suverenity členských zemí ve věci trestních sankcí. Trestně právní systém členských zemí není v kompetenci Evropské unie. Zdá se, že by mnohem důležitější než sjednocování sankcí bylo, aby si odborníci z členských zemí vyměňovali intenzivněji informace o svých zkušenostech a zavedených praxích. Někteří připouštějí jakési sjednocení postupů ve vztahu k průmyslovým vzorům a ochranným známkám.

Delegace pro vztahy s Iránem uspořádala zajímavou debatu o postavení národnostních menšin v této islámské zemi. Spíkři byli velice kompetentní. W.POSCH z pařížského Institutu pro strategické studie a M.ALIYAR, zástupce Kurdů z Demokratické strany Kurdistánu. W.Posch ve své přednášce uvedl, že Irán je z hlediska národnostního i náboženského mnohem různorodější, než by se na prvý pohled zdálo. Pro identitu země jsou nejdůležitější Peršané. Jejich podíl na počtu obyvatel Iránu se ovšem nedá úplně přesně stanovit. |Odhaduje se na třetinu až polovinu. Druhou významnou skupinou jsou Turci a etnické skupiny jim podobné (Ázerbájdžán). Oficiální iránské ústava, která vznikla po vítězství "islámské revoluce" v roce 1979 je ve vztahu k menšinám poměrně liberální, avšak v praxi není naplňovaná. Přestože nic nebrání, aby se menšiny vzdělávaly v mateřských jazycích, není jim to umožněno.. Nejvíce tenzí je dnes kolem Kurdů, kde se v posledních letech aktivovala skupina PKK. M.Aliyar tvrdil, že "neperské národnosti" tvoří téměř dvě třetiny obyvatel Iránu. Větší skupiny z nich požadují federalizaci země jako ochranu před agresivním perským nacionalismem. Vláda tvrdě potlačuje každý opoziční názor a každou aktivitu za větší emancipaci menšin prohlašuje za zradu a podvracení státu. Represe jsou neobyčejně tvrdé. Po poslední kurdské demonstraci byly zatčeny stovky lidí, po kterých zatím není stopa. Z vlastní rodiny řečníka bylo prý režimem popraveno již jedenáct lidí.. Apeloval na Evropskou unii, aby se důsledně stavěla za ochranu lidských práv v Iránu. Dosavadní evropská politika je podle jeho názoru příliš měkká a ponechává vládě Iránu volný prostor k dalšímu útlaku minorit.

Na konferenci promluvil také velvyslanec Iránu při Evropské unii. Všechny kritiky odmítl s tím, že v Iránu jsou lidská práva důsledně chráněna a menšiny mají plné právo na svá jazyková i náboženská specifika. Svůj projev zahájil islámským "Ve jménu Boha" a zakončil obviněním Spojených států amerických a jejich spojenců z toho, že se vměšují mnoho let do vnitřních záležitostí jeho země a tím tamní poměry destabilizují. Západ je v hodnocení lidských práv nespravedlivý, protože kritizuje Irán, ale vůbec neodsuzuje izraelské válečné zločiny. Za vyhrocení situace v poslední době mohou prý zejména američtí "ultrakonzervativci".

Situace v Iránu zcela jistě není jednoduchá. Islámská ústava země sice menšiny uznává, do naplnění jejích ustanovení má každodenní praxe nepochybně hodně daleko. Režim je třeba nabádat k postupné demokratizaci. Požadavkem dne je zabezpečit vzdělávání menšin v jejich jazycích. Největšími hrozbami destabilizace jsou despotické postupy vlády a vnucování islámských fundamentalistických hodnot všem občanům země bez rozdílu.

V tomto týdnu byla také založena organizace evropských přátel Izraele (EFI - European Friends of Izrael), která si dává za cíl nově formulovat politické postoje Evropské unie ve vtahu ke Střednímu východu tak, aby postoje a zájmy Izraele byly více respektovány. Není pochyb o tom, že Izrael je jediným státem v regionu, který důsledně prosazuje demokracii a osobní svobodu. Je zde také jediným skutečně industrializovaným a vědecky a vývojově produktivním státním celkem. Slavnostního večera, na kterém byla organizace EFI vyhlášena, se zúčastnila řada europoslanců, několik poslanců izraelského Knesetu, a také eurokomisař Fratini. Šlo o jednoznačnou manifestaci výrazné podpory Izraeli v jeho obtížném boji proti agresivním skupinám v sousedních zemích.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |