Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
2. - 5.10.2006

Uplynulý týden byl věnován zasedáním výborů a komisí Evropského parlamentu.

Legislativní výbor se zabýval několika případy imunity europoslanců, obviněných z deliktů různého druhu. Na delikty, které nijak nesouvisí s prací v parlamentu, ani s politickými aktivitami, není samozřejmě možné očekávat návrh na poskytnutí imunity. Někdy je to složitější, jako třeba v případě poslance, který počmáral barevným sprejem cizí nemovitosti politickými proklamacemi. Zvítězil názor, že nešlo o vyjádřené politického stanoviska, ale o poškození cizího majetku.

Výbor diskutoval s komisařem G.Verheugenem o možnostech zjednodušení unijní legislativy. Je myslím dobře známo, že Evropská komise, vedená Barrosem má otázku zjednodušení a zprůhlednění evropské legislativy jako jednu ze svých priorit. Zvláštní pozornost věnují prý komisaři prověřování "právního dědictví", tedy těch stovek návrhů, které bývalé Komise předložily Evropskému parlamentu, a které se zatím neprojednaly, nebo z různých důvodů jejich projednávání ustrnulo na mrtvém bodě. V loňském roce bylo Komisí staženo 180 takových parlamentních "Ležáků", a letos již více než sedmdesát. Velkým problémem bobtnání unijní legislativy jsou stále se množící jazyky. V příštím roce přibude rumunština, bulharština, a nakonec i maltština. Ale i "staré" země v tomto směru činí, protože se předpokládá irština a snad i katalánština. Jak pravil pan komisař "zjednodušování legislativy se ukazuje býti velmi složité".

Legislativní výbor zahájil intenzivní diskuse kolem ochrany designu. Jde o návrh direktivy, která měla původně liberalizovat používání náhradních dílů při opravách automobilů. Taková liberalizace v některých zemích již existuje, jinde však naráží na tuhý odpor producentů aut, které připravuje o zisky, a jejich dělníky o práci. Výbor si nechal udělat specifickou analýzu tohoto problému britskou poradenskou firmou. Situace není jednoduchá. Zcela jistě existují náhradní díly, které by měly být striktně autorizovány výrobcem. Když pro nic jiného tak proto, že použití jiných než originálních materiálů může přímo ohrozit zdraví přepravovaných osob, nebo osob, se kterými se vůz v dopravní nehodě střetne. U celé řady dalších na tom až tak nesejde. Diskuse každopádně míchá dohromady technické vlastnosti a design, což jistě není totéž. Plastová součástka může mít stejný design jako plechová, ocelová jako hliníková.

Diskuse se vedla také o stanovisku k dalšímu návrhu na reformu evropského patentového systému. Předpokládá se, že Evropská unie by se měla stát členem Evropské patentové úmluvy a také EPLA (Evropské patentové litigační úmluvy). Unijní patentové prostředí by pak jako druhou a rozhodující instanci uznávalo zvláštní patentový soud EPLA. Vytvořila by se tak jakási panevropská patentová struktura, která by podle autorů měla být jednodušší a transparentnější než ta stávající. Jde zatím jen o návrh, nicméně se skupinou kolegů se snažíme do textu dostat také nutnost prozkoumání demokratické kontroly takového nově zřízeného soudu. Jisté je, že jeho rozhodnutí by zřejmě měl uznávat i Evropský soudní dvůr. Obavy z nedostatečné demokratické kontroly.

Podobných právních rébusů přináší agenda legislativního výboru celou řadu. Na příklad definování právního postavení "evropské společnosti", nebo práv akcionářů ve společnostech s mezinárodní vlastnickou strukturou.

Zastoupení České republiky zorganizovalo prezentaci aktuální debaty o možnostech regulovat ceny roamingu v telefonních sítích mobilních operátorů. Komise předpokládá, že by se snížení cen dosáhlo nejlépe přímou regulací velkoobchodních i maloobchodních cen za roamingová volání.Je to myšlenka jen zdánlivě jednoduchá. Ve skutečnosti je na dálku cítit snahami po zásazích Evropské administrativy do oblasti, kterou by měla spíše jen monitorovat, než znárodňovat. Celou agendu kolem roamingu vyvolala paní komisařka Viviane Redingová, která vychází z údajů o prý neúměrných ziscích operátorů, kteří roamingové poplatky nezlevňují. Jako majitel mobilního telefonu bych měl mít ze snahy Komise radost. Nicméně má-li snížení cen přikazovat politický orgán, zavání to nepřípustnou inherencí do vlastnických práv. Taková nemá myslím alespoň zatím v Evropské unii žádný precedent. Paní komisařka nicméně dosáhla alespoň toho, že se o cenách za roaming začíná debatovat i mezi operátory a v jejich sdruženích. Výsledkem by mohlo být třeba zlevnění, založené na nových pravidlech spolupráce, které definují sami operátoři. To by konec konců bylo zřejmě jediné řešení, které by nezavádělo novou kvalitu a novou intenzitu unijních regulačních zásahů.

Zcela zvláštní návrh předložila naše socialistická rakouská kolegyně Maria Bergerová. Vyzývá Komisi, aby věnovala vyšší pozornost než dosud poměrům v profesionální kopané. Točí se prý kolem toho sportu velké peněžní částky, jejichž zdroj a toky nejsou vždycky zcela jasné. Výsledkem analýzy Evropské komise by měl být návrh, jak sjednotit kontrolu hospodaření sportovních klubů a svazů, ale také registrace hráčů, trenérů, agentů a hráčů ze zemí mimo EU. Jisté je, že velké částky peněz se dnes točí kolem více sportů, než jen kolem kopané. Jakým způsobem by v této oblasti mohla Evropská unie pomoci, to je otázka. Dosud platila spíše zásada, že do sportovních podniků a aktivit EU nezasahuje. Podnětem pro popsané stanovisko jsou prý stále četnější podání k Evropskému soudnímu dvoru, která se týkají fotbalu.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |