Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Doživotí, nebo trest smrti?

Českobudějovický deník, 11. listopadu 2006, Radek Gális

Obyvatelé Tučap jsou rádi, že se k nim vrah nevrátí

Jižní Čechy - Měl by se znovu zavést trest smrti pro pachatele brutálních vražd, či má nejvyšším trestem zůstat doživotí? Podobné úvahy se objevují po každé vraždě se zdůvodněním, že kdo zabije druhého, nezaslouží si, aby sám žil.

Letos na jaře potvrdil soud doživotní trest Miloslavu Širůčkovi, který před dvěma lety zastřelil v Tučapech na Táborsku rodiče a bratra. "Je důležité vědět, že už mezi námi žít nikdy nebude,"říká starosta Jaromír Kuttelwascher.

"Bylo by totiž nepříjemné, kdyby se vrátil, nebo by lidé měli strach, co se může stát."

Oba bratry, vraha i jeho obě, znal ředitel místní základní školy Lubomír Turín. "V některých amerických státech platí trest smrti,"říká. "Kdyby te bylo referendum za obnovení trestu smrti, nevím, jak bych hlasoval."

Země Evropské unie se trestu smrti zřekly. "Je diskutabilní, zda má trest smrti preventivní účinek,"uvažuje místopředseda Krajského soudu v Č. Budějovicích Jiří Bernát.

"Kdo se rozhodne vraždit, nedá se zastavit. Doživotí budí přece také hrůzu. Vrahovi je třeba třicet, a ví, že bude izolovaný od světa až do konce života. Profesionální nájemné vrahy od zločinu nic neodradí. Za peníze, které dostanou, si změní podobu a zmizí na jiný světadíl,"dodává Bernát.

Jindřich Šrajer z katedry etiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích říká, že trest smrti je krajním řešením. "Současná civilizace je schopna chránit se před delikventy jinak. Proti trestu smrti hovoří víc důvodů. Stále existuje nebezpečí omylu, že popraví neprávem odsouzeného, totalitní režimy mohou zase trest smrti zneužít. Není dokázáno, že trest smrti působí odstrašujícím příkladem, navíc traumatizuje příbuzné potrestaného i vykonavatele. Křes- anská etika trest smrti úplně nevylučuje, ale jeho uplatnění je na zákonodárcích a jednotlivých kulturách."

Pro obnovení trestu smrti je poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina z Tábora. "Každá civilizace, má- li přežít a být schopná obrany proti nepřátelům, musí být schopna své nepřátele v některých situacích až usmrtit,"tvrdí. "Existují trestné činy, jež vyžadují energickou a exemplární reakci. Patří k nim opakované vraždy, teroristické útoky a vraždy za peníze. Pokud je někdo nepochybným pachatelem, pak jeho šetrné usmrcení odpovídá zabití nepřítele v boji. Bez absolutního trestu je společnost bezbranná proti zločincům, kteří již doživotní trest dostali."


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |