Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Péči o pacienty je třeba ohodnotit

Vladimír Vácha, Právo, 19. března 2007

EUROPOSLANEC JAROSLAV ZVĚŘINA (ODS) ŘEKL PRÁVU:

Stálý výbor nemocnic EU před nedávnem upozornil, že některé z členských zemí Evropské unie musí čelit migrační vlně zdravotníků, což jim následně působí značné problémy. Je tomu tak i v České republice?

Není tajemstvím, že trpíme nedostatkem zdravotnického personálu na střední úrovni i lékařů, zejména v lůžkových zařízeních. Pokud chceme, aby se situace zlepšila, pak je nezbytné, aby péče o pacienty u lůžka byla lépe ohodnocena jak morálně, tak hmotně. Problémy, které existují, určitě nemůže vyřešit migrace zdravotníků ze Slovenska a států východní Evropy.

Jižní Čechy nejsou v rámci ČR asi výjimkou?

Svým způsobem v minulosti byly. Pokud vím, zatím v kraji akutní problém s nedostatkem lékařů ani středním zdravotnickým personálem nenastal. To se ale může velice brzy změnit k horšímu, pokud se nepodaří najít kompromis, který by reagoval na nesmyslnou část Zákoníku práce o přesčasech. Bude-li uplatněn zcela rigorózně, budou nemocnice, a nejen v Jihočeském kraji, potřebovat každá desítky nových lékařů. Žádné rezervy v této profesi nemáme, a proto by bylo rozumnější znění zákoníku upravit výjimkou pro zdravotnictví a některé další profese, mám na mysli například hasiče či záchranáře.

Nepomohlo by, aby zejména mladí lékaři, kteří odcházejí za prací do zahraničí krátce po prvé či druhé atestaci, platili určitou daň jako kompenzaci části nákladů, které jim stát poskytl při jejich studiu?

O takové formě finanční náhrady se občas diskutuje, ale v praxi si ji nedovedu představit. Museli bychom některé profese dostat do takového režimu, jako je tomu u profesionálních fotbalistů či hokejistů. Ti když přestupují, tak se kluby dovedou na kompenzacích dohodnout. Platí-li však volný pohyb osob a pracovníků, pak není možné s nimi obchodovat. To by odporovalo lidským právům. Je třeba jít cestou pozitivních motivací pro profese, kterých je nedostatek.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |