Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Problémy občanů členských zemí při uzavírání přeshraničních manželství

1 min. příspěvek poslance Jaroslava Zvěřiny na plénu EP v Bruselu, 10. května 2007

V naší postmoderní době je manželství stále méně populární, zejména mezi mladými lidmi. Přesto však zůstává manželství základem rodiny. Je tedy v zájmu členských zemí, jakož i v zájmu Evropské unie, sňatečnost našich občanů podporovat.

Po našem vstupu od Evropské unie se opakovaně setkávám se stížnostmi našich občanů, a to na trvající komplikace, pokud uzavírají sňatek s občanem/občankou jiné členské země. Pro občany členských zemí je obtížně pochopitelné, když zjistí, že mezi členskými státy EU neexistuje dohoda u vzájemném uznávání úředních listin. Sňatku chtiví muži a ženy jsou pak nuceni usilovně obíhat různé úřady, aby naplnili byrokratické předpisy tak, aby jim byl j kýžený sňatek konečně umožněn.

I pro mne jako poslance Evropského parlamentu je obtížně pochopitelné, když úřady jedné členské země odmítají uznat různé doklady typu potvrzení o rodinném stavu, pobytu, rodný list, nebo potvrzení o občanství tak, jak jsou uvedeny v běžných dokladech občana jiné členské země. Obstaráváním aktuálních dokladů a jejich apostilizací se cítí mladí lidé, kteří vstupují do manželství, zbytečně šikanováni.

Nedělám si žádné přehnané iluze o naší schopnosti harmonizovat občanské právní kodexy v rámci Evropské unie. Nicméně některá jednoduchá opatření ke zjednodušení podobných aktů, jakým je vstup do manželství, by si naši občané zcela jistě zasloužili.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |