Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Migrace už není exotické téma

Vladimír Vácha, Právo, 29. června 2007

POSLANEC EP JAROSLAV ZVĚŘINA (EPP-ED/ODS) ŘEKL PRÁVU:

Před několika dny jste se zúčastnil v Českých Budějovicích s eurokomisařem Vladimírem Špidlou panelové diskuse. Co bylo jejím hlavním tématem a jak její průběh hodnotíte?

Domnívám se, že pořadatelé zvolili velmi aktuální a zajímavé téma, a to migraci. Myslím, že se podařilo během diskuse alespoň rámcově probrat spoustu otázek, které zmíněnou problematiku doprovázejí.

Co bylo pro diskusi klíčové?

Jsem přesvědčen, že to byla migrační politika uvnitř Evropské unie, neboť komisař Špidla má k této problematice blízko a navíc v minulosti na toto téma nedocházelo mezi členskými zeměmi EU k jednoznačné shodě. Zatím se daří formulovat společné závěry jen pozvolna.

Sehrál výběr tématu i fakt, že se diskuse uskutečnila na jihu Čech?

Nemyslím, že by Česká republika a tedy i jižní Čechy byly problémy migrace zvlášť zasaženy, ale migrace už pro nás není exotické téma. Věcná diskuze na toto palčivé téma téměř celé Evropské unie není ale na škodu. Naše občany určitě zajímá, jaké mají možnosti pohybu v rámci EU, neboť v některých starých členských zemích vůči nim stále trvají některá přechodná opatření. Snažím se proto na besedách se studenty – pokud se hovoří o migraci – otevřít i téma obecně bezpečnostní politiky například ve vztahu k islámským radikálům, kteří využívají migračních vln, aby infiltrovali nejen Evropskou unii, ale i Severní Ameriku svými lidmi a ti pak zde sehráli roli určitých rozsévačů jejich specifického přesvědčení, které má blízko k terorismu.

Počítáte v budoucnosti s podobnými debatami na další významná témata i bez účasti eurokomisaře?

Obyvatele jižních Čech a samozřejmě i představitele komunální samosprávy by zřejmě nyní zaujaly věcné informace o evropských programech a věci, jež se týkají těchto záležitostí. Zatím se ale nepodařilo dospět s Evropskou komisí ke shodě a konkrétní finanční čerpání je stále záležitostí budoucnosti. Jakmile bude v této oblasti jasno, jsem připraven s občany jižních Čech o tom diskutovat.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |