Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Unijní ústava není nutná, říká Europoslanec Jaroslav Zvěřina

13. ledna 2005

Jihočeský Europoslanec Jaroslav Zvěřina unijní ústavu stejně jako jeho kolegové z ODS při středečním bruselském hlasování nepodpořil, neboť je přesvědčen že pro chod unie není nutná.

„Návrh ústavní smlouvy EU kritizujeme od samého počátku, a tak by náš postoj proto neměl nikoho překvapit. Pokud nebude navržený text ratifikován všemi členskými zeměmi, pak prostě nemůže platit. Takový je osud mnoha navržených mezinárodních smluv,“ konstatoval Jaroslav Zvěřina. Připomněl, že Evropská unie se dnes celou řadou smluv už však řídí, a ty nepozbývají nepřijetím ústavy platnost. Nemyslí si, že odmítnutí ratifikace je pouze záležitostí ČR, ale otazníky nad výsledky jsou podle jeho názoru u všech deseti předpokládaných referend. „Osobně považuji případné nepřijetí ústavy za pozitivní, protože se získá čas k důkladnému promyšlení stávajících smluv. My přece nemáme zatím vůbec žádné zkušenosti s fungováním EU v novém složení,“ zdůraznil europoslanec, což ale neznamená, že pokud bude ústava nakonec přece jen ratifikována, že půjde o tragédii. Určitá rizika by ale z tohoto kroku vyplynula, neboť ústava předpokládá jednotu i tam, kde zatím neexistuje tj. v zahraniční i obranné politice EU, což může vést k nejrůznějším konfliktům a tenzím mezi členskými státy.

Zvěřina je proto přesvědčen, že stávající úroveň integrace je dostatečná. Evropská unie by nyní měla hledat shodu na nezbytných reformách své ekonomické politiky. Čelí také velkým tlakům na další regulace v oblasti pracovního práva, těm je třeba zabránit, protože potřebuje co největší pružnost pracovního trhu. Změnit se podle Jaroslava Zvěřiny musí celý proces přerozdělování peněz ze společného rozpočtu, kde největší problém představuje společná zemědělská politika. Ta ukrajuje skoro polovinu rozpočtového koláče. Tyto prostředky by mohly být použity racionálněji třeba na programy hospodářské soudržnosti. To jsou také rozhodující priority, které hodlá v Evropském parlamentu podporovat.

„Pro mne bude navíc letošní rok obdobím definitivní adaptace na práci v Evropském parlamentu. Rád bych proto přispěl k větší srozumitelnosti politiky EU pro naše občany,“ říká jediný Jihočech v EP.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |