Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Vernisáž Art Sympozia Všeradice

Jan Suchý, Berounský deník, 5. srpna 2007

VŠERADICE - Všeradice se opět staly dějištěm zajímavé kulturní akce a to Art Sympozium 2007, kterého se zúčastnilo patnáct umělců ze všech koutů Evropy.

Toto setkání vyvrcholilo slavnostní vernisáží, která se uskutečnila 28. 7. 2007 v sále všeradické restaurace „Na Růžku“. Záštitu převzal poslanec Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., který také celou vernisáž slavnostně zahájil. Za obec všechny přítomné přivítal starosta Všeradic pan Bohumil Stibal a z řad umělců promluvil milý host, známá herečka, paní Jana Švandová, která se vernisáže zúčastnila společně se svojí dlouholetou přítelkyní a kolegyní Andreou Čunderlíkovou.

Vernisáž akce Art Sympozium v sále všeradické restaurace

Také nás svojí návštěvou poctil pan Tilan Peče – obchodní rada Slovinské ambasády, dále zástupce Rumunské ambasády a člen Slovenského kulturního institutu. Věříme, že další, v pořadí již třetí ročník ART Sympozia, které se u skuteční od 25. 6. 2007 do 5. 7. 2008, bude mít u široké veřejnosti stejně velký ohlas jako tento. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat KÚ Středočeského kraje, který na tento projekt uvolnil něco málo ze svých zdrojů.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |