Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Sdělení Europoslaneckého klubu ODS k reportáži ČT 3.11.2007

Europoslanecký klub ODS konstatuje, že ČT1 odvysílala v sobotu 3.11. v rámci hlavní večerní zpravodajské relace zcela tendenční a zkreslující reportáž o práci poslanců Evropského parlamentu a zaměřila se zejména na nepravdivou kritiku poslanců ODS.

Redaktorka Tučková, která se doposud tematikou EU nikdy nezabývala, prokázala základní neznalost fungování EP, když si pro své hodnocení práce europoslanců vybrala pouze jeden statistický údaj - četnost vystupování poslanců v plenární rozpravě. Vzhledem k organizaci práce EP je účast v plenární rozpravě tou nejméně důležitou a v podstatě formální součástí poslanecké práce, podle níž nelze v žádném případě hodnotit aktivitu a přínos poslanců EP.

Zcela opomenuty byly v reportáži další aspekty poslanecké práce jako činnost ve výborech, pracovních skupinách, delegacích a na poslanecké frakci, zpravodajství ke zprávám a legislativním tiskům v EP, interpelace Evropské komise, písemná prohlášení, mediální a publikační aktivita poslanců v českém a zahraničním tisku, jejich ediční činnost a podíl na odborných publikacích, tiskové zprávy klubu, účast na konferencích a seminářích, spolupráce na vzdělávacích a informačních projektech v ČR, organizace nejrůznějších akcí pro voliče v ČR a mnoho dalších. Některé číselné údaje, uvedené redaktorkou v reportáži, byly pak zcela nepochybně nepravdivé.

Vzhledem k tomu, že kritizováni byli pouze poslanci ODS, zatímco jiné politické subjekty byly vyzdvihovány, nelze se zbavit dojmu, že reportáž vznikla "na objednávku", což by vzhledem k stávající neuspořádané situaci v ČT nebylo nic překvapivého.

Europoslanecký klub ODS předloží Kongresu ODS svou každoroční pravidelnou zprávu o činnosti, která pravdivě popíše skutečnou činnost poslanců ODS v EP.

Jan Zahradil
předseda Europoslaneckého klubu ODS


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |