Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Vstup do Schengenského prostoru

Vystoupení Jaroslava zvěřiny na plénu EP ve Štrasburku 12.11.2007

Definitivní rozhodnutí o vstupu devíti členských států Evropské unie do Schengenského prostoru přijali s radostí také občané České republiky. Kromě oficiálních změn v bezpečnostním systému a v ochraně státních hranic, přinese volný pohyb zboží a osob také některé překvapivé komplikace.

Na nedávné schůzce regionálních autorit Jižních Čech, Bavorska a Horního Rakouska zmínili někteří experti, že novou překážkou na bývalých hranicích by se mohla stát tak zvaná „bezzásahová zóna“ Šumavského národního parku na české straně. Některé turistické cesty z Bavorska končí totiž na hranicích oné „bezzásahové zóny“, a přísné ekologické zákony nedovolují, aby na českém území pokračovaly. Česká hranice se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem byla v době nepříliš vzdálené součástí tak zvané „Železné opony“, která od sebe téměř neprodyšně oddělovala komunistické totalitní režimy a demokratický svět. Nyní se můžeme dočkat situace, kdy namísto „Železné opony“ bude lidi v našem regionu oddělovat „Zelená opona“.

Pokud přijmeme koncepci, podle které chráněná území byla vytyčena hlavně pro lidi, a nikoliv proti nim, měly by ochránci životního prostředí na bývalých státních hranicích nalézt takové řešení, které umožní volný pohyb turistů a současně přiměřeným způsobem ochrání přírodu. S překonáváním těchto neplánovaných vedlejších efektů vstupu Česka do Schengenského prostoru nebude práce ani lehká, ani jednoduchá.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |