Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Světový den diabetu - 14.listopad

Ve středu jsem si připomínali problémy lidí s diabetem. Již před časem přijal Evropský parlament resoluci, která žádala instituce Evropské unie, aby věnovali zvýšenou pozornost sociálním a zdravotním problémům lidí s cukrovkou. Není tajemstvím, že celosvětově, a to zejména ve vyspělých zemích, se počet diabetiků stále zvyšuje. Platí to nejen pro generaci středního a staršího věku, ale bohužel také pro děti a mladé lidi. Mezinárodní organizace, které se diabetu věnují, vyhlásily letos jako prioritu Dne diabetu problémy dětí a mladých lidí, kteří touto nemocí trpí. V rozhovoru se členy Mezinárodní diabetické federace (IDF - International Diabetes Federation) vyplynulo, že ani v České republice není vše v naprostém pořádku. Děti školou povinné mívají problémy s přístupem svých kamarádů, ale i pedagogů.

Povědomí veřejnosti o moderní léčbě dětského diabetu je stále nízké, a to nejen mezi laickou, ale někdy i lékařskou veřejností. Dětem s vleklými zdravotními potížemi, jako je na příklad cukrovka, věnují někdy školy jen okrajovou pozornost. Hodně tak záleží na aktivitě a nasazení rodičů těchto dětí. Je zřejmé, že školy by měly uvažovat o nějaké instituci, která by na vlekle nemocné žáky dohlížela a dokázala jim zajistit přiměřenou péči. V našem případě tedy zejména dohled na stravovací návyky, zákaz pití sladkých nápojů. Také je třeba přihlédnout ke zvláštnostem zdravotního stavu diabetických dětí při sportování a při ošetřování náhlých nevolností. Podle zkušeností rodičů diabetických dětí nejsou tyto specifické potřeby jejich ratolestí ve školách často respektovány. Měla by se tomu více věnovat resortní ministerstva, tedy zdravotnictví i školství, a to ve svých preventivních programech.

Podrobnosti o Mezinárodním dnu diabetu lze nalézt na webu: www.worlddiabetesday.org

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |