Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

O globálním oteplování vědecky a racionálně

Do parlamentních mailů jsem dostal tento text.

Jde o dopis stovky významných vědců z oblasti meteorologie, klimatologie, fysiky a podobně. Jejich text zpochybňuje strategii současného enviromentalistického strašení tak zvaným "globálním oteplováním".

V dopise generálnímu tajemníkovi OSN vědci zdůrazňují, že není možné "zastavit" klimatické změny, protože tento svět se neustále mění. Mezinárodní panel ke klimatickým změnám (IPCC) varuje před rostoucí koncentrací CO2, ale kysličník uhličitý je přirozenou součástí zemské atmosféry a jeho koncentrace nemůže způsobit nic převratného. Je využíván ve fotosyntéze.

Změny globálních teplot, kterými IPCC operuje, jsou stále v rozmezí, která známe po desítky tisíc let. Počítačové modely nejsou schopny spolehlivě předpovídat teplotní změny. V budoucnosti se může globální klima pohybovat různým směrem. S tím je třeba se smířit.

Konference v Bali nevzala vůbec do úvahy, že ani ty státy, které se k tomu zavázaly, nakonec nesplnily redukce emisí, předepsané Kjótským protokolem. Aplikovat v oblasti globálního oteplování princip "předběžné opatrnosti" není za dané situace možné. Změny klimatu není totiž možné spolehlivě a dlouhodobě předpovídat. Mezinárodní komunita by se měla soustředit spíše na opatření, která lidem umožní adaptovat se na změny klimatu, než na zcela imaginární snahy po "prevenci" klimatických změn. Není v lidských silách zajistit neměnnost počasí na Zemi.

V příloze k textu dopisu je seznam signatářů.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |