Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
3.3. - 7.3.2008

V Bruselu probíhal klasický týden politických skupin, výborových "slyšení" a jednání různých delegací.

Politická skupina EPP-ED diskutovala dlouho a "do hloubky" zejména o stanovisku k vyjednávání české vlády o bezvízovém styku s USA. Někteří kolegové takové vyjednávání označovali div ne za zradu evropských zájmů. Nejhlučnější byli v tomto případě poslanci ze zemí, které již roky pro své občany bezvízový styk s USA mají. Česko má prý počkat a solidárně držet ústa a krok, dokud Evropská komise či Rada nevyjedná s USA jakousi společnou vízovou pozici. Problém je zejména v tom, že obrysy takové společné pozice nejsou známy a časová perspektiva jejího zavedení rovněž ne. České národní zájmy a pozici české vlády hájili jen poslanci za ODS. Naši kolegové z řad "Evropských demokratů", KDU-ČSL a SNK disciplinovaně mlčeli. Dlužno podotknout, že českou pozici hájili slovenští kolegové a někteří poslanci z britské Konzervativní strany. Celá věc by mohla vyšumět do ztracena, kdyby nenapáchala zbytečně mnoho zlé krve. Není totiž pochyb o tom, že česká vláda vyjednávání s USA o vízech neporušila žádné ustanovení platných Evropských smluv. Byli jsme tak mentorováni bez rozumného důvodu, a to se v poslaneckých lavicích opravdu špatně "vydýchává". Jako bychom vyjednávali s nějakým nepřátelským státem, jakoby USA nebyly naším přítelem a tradičním spojencem....

Dalším sporným bodem byla překvapivě některá nelegislativní usnesení Parlamentu, která se týkala situace žen, ať již v rozvojových zemích, nebo ve venkovských oblastech a ve věznicích. Část poslanců za křesťanské strany využila příležitosti a bojovala usilovně o vynechání každé zmínky o sexuálních a reprodukčních právech. Zejména citliví byli na zmínky o potřebě svobodného přístupu k bezpečnému potratu. Je myslím zcela typické, že nejhlučnějšími odpůrci potratů byli muži ve starším věku, kterým potrat ani těhotenství prokazatelně nehrozí. Jisté myslím je, že zákazy potratů nikde na světě nic dobrého nepřinesly. Ať už k nim sáhli náboženští fundamentalisté v rozvojových zemích, nebo v zemích vyspělejších.

Dojednávaly se definitivní znění kompromisů v oblasti Společné zemědělské politiky, zejména pak "mléčné kvóty". Členské země zřejmě budou moci každoročně zvýšit kvótu produkce mléka o 2%. Komise předpokládá, že se tak kvóty potichu vytratí někdy v roce 2015. Zvláštní usnesení bude Parlament přijímat ohledně situace v Iráku. Do obnovy této země investovala Evropská unie již nejméně 800 milionů EUR a investice zřejmě budou nutné i nadále.

Evropská unie rovněž zahajuje debatu o zlepšeních v ochraně hranic "Schengenského prostoru". Mají být nalezeny definiční kritéria pro dělení cestujících na nízkorizikové a rizikové. Těm druhým má být věnována specielní pozornost. Důležité také je, abychom byli schopni kontrolovat biometrická data jak při vstupu subjektu do EU, tak při výstupu. Návrhy zatím velmi připomínají přesně to, co je podstatou nejnovějších amerických opatření. O to trapněji pak působily ataky na naše bilaterální vyjednávání s USA. Je zřejmé, že také EU půjde směrem ke zpřísnění vízového režimu a zvýšení počtu informací o příchozích.

Americká obchodní komora (www.amchameu.be) představila v Evropském parlamentu svou ročenku, věnovanou ekonomickým vztahům mezi USA a EU: "The transatlantic economy 2008". Tuto zajímavou publikaci, plnou grafů, tabulek a ekonomických dat zpracovali vědečtí pracovníci "Centra pro transatlantické vztahy" ve Washingtonu,DC (transatlantic.sais-jhu.edu). Americké investice v EU představují dnes více než polovinu všech amerických zahraničních investic vůbec. Vzájemné vztahy se prohlubují a objem zboží i peněz roste. V přehledu vztahů mezi USA a Českou republikou se uvádí, že náš export do USA dosáhl v roce 2006 objemu 2.2 mld. USD a dovezli jsme zboží za 1.3 mld. USD. Přímé americké investice činily ve stejném roce 3.1 mld. USD. Není to mnoho, protože třeba v malém Dánsku investovali Američané v roce 2006 celkem 5.8 mld. USD. Máme tedy značné rezervy. Snad je pomůže mobilizovat také předpokládané ukončení vízové=ho režimu pro cesty našich občanů do USA.

Již třetí svou publikaci představil v Evropském parlamentu poslancům i širšímu publiku nám dobře známý americký expert na otázky radikálního islamismu, pracovník americké Nadace na ochranu demokracie, Walid Phares. Jeho poslední publikace: The Confrontation, Winning the War Against Future Jihad. Palmgrave, Macmillan, New York, 2008, 296 s. Phares ve své přednášce uvedl, že euroatlantická civilizace je konfrontována se setrvalým náporem džihádistů z obou hlavních větví, tedy salafistické a wahabistické. Autor doporučuje chápat džihádismus stejně jako jiné nebezpečné "-ismy", tedy třeba nacismus, komunismus, nebo fašismus. Studovat bychom měli jak sílící infiltraci džihádistického radikalismu v celém světě, tak i faktory, které k radikalizaci některých mladých muslimů vedou. Rozhodně nejde o výsledek sociální nouze a násilí, páchaného na islámských věřících. Jde o ideologickou konfrontaci, která musí vést k ukončení konfrontace. Toho však nelze dosáhnout taktikou ústupků a vyhýbání se konfrontacím. Euroatlantická civilizace je v ohrožení a my bychom měli být schopni tuto situaci správně a realisticky vysvětlit nejširší veřejnosti.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |