Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu
Vytištěno z internetové prezentace poslance Evropského parlamentu Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc. - www.zverina.cz
URL: http://mep.zverina.cz/452/cz/print/bezvizovy-styk-se-spojenymi-staty-pro-ceske-obcany/

Bezvízový styk se Spojenými státy pro české občany

Jednominutové vystoupení na plénu EP ve Štrasburku 10.3.2008

Jsem velice znepokojen postojem některých politiků Evropské unie, včetně členů tohoto Parlamentu k vyjednávání české vlády o bezvízovém styku se Spojenými státy. Aniž by česká vláda porušila jediné ustanovení platných Smluv, stala se objektem kritiky, mentorování a napomínání. Jednání se přitom nevedla s nepřátelskou, nebo podezřelou zemí, ale s tradičním přítelem a spojencem evropských demokracií. Některé kritické výroky v tomto směru je velmi obtížné vysvětlovat českým občanům, kteří na bezvízový styk s USA roky čekají. Chce-li někdo opravdu poškodit obraz Evropské unie v české veřejnosti, nechť v tomto necitlivém a přezíravém přístupu pokračuje. Měli bychom se všichni snažit nevyvolávat zbytečné negativní emoce v této nikterak podezřelé a bezpečnost Evropské Unie neohrožující kauze.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
normal
 |
pro nevidomé
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |