Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Král, král! Ať žije král!

Týdeník Palcát, Tábor, č. 16, r.V, 16.04.2008

Tak nadšeně vítaly pohádkového krále Zdeňka Trošku, vycházejícího ze staré táborské radnice, početné zástupy kostýmovaných postav nekonečné říše pohádek, které pak jeho průvod tvořily, a další stovky „královských poddaných“. Pohádkový král přijel, aby oznámil, že Tábor do jeho Pohádkového království byl při příležitosti konání VI. pohádkové dne přijat, což potvrzeno bylo otevřením kanceláře, ba více, poprvé v historii dokonce eurokanceláře, kterýžto akt byl vyprovázen i křtem nové vlajky Pohádkové unie a europasu.

Slavnostní přijetí města Tábora do Pohádkového království, zleva: europoslanec Jaroslav Zvěřina, starostka Tábora Hana Randová a

„Veřte, nevěřte, nápad otevřít pohádkové kanceláře po celé naší krásné zemi kvůli tomu, aby lidé, děti s rodiči, prarodiče s vnuky jezdili od kanceláře ke kanceláři, tedy od města k městu, a poznávali naše bohaté historické dědictví i přírodní krásy, se uchytil. Takže dnes pracuje ve prospěch Pohádkového království po celé republice sto čtyřicet jedna kanceláří. A nejen v České republice, ale také už i v Rakousku a Německu. A dnešním dnem díky europasu můžete cestovat pohádkovou říší po celé Evropě,“ oznámil král Zdeněk Troška.

Zasloužil se o to měrou nedělitelnou europoslanec Jaroslav Zveřina: “Pro nás všechny je velkou ctí, že jsme mohli s laskavým svolením Jeho Veličenstva rozšířit Pohádkové království o to, čemu se dnes tak módně říká evropská dimenze... Není náhodou, že čtyři roky po vstupu České republiky do Evropské unie se také Pohádkové království na tuto skutečnost připravuje. Budeme se snažit, Vaše Veličenstvo, abychom důvěru nám danou nezklamali,“ slíbil europoslanec.

A král vstup Tábora do Pohádkové království i listinou stvrdil: „Česká pohádková akademie a pohádkový král Zdeněk I. Troška zvaný, v Hošticích u Volyně rozený, uděluje s díky turistickému informačnímu centru starobylého města Tábora tento Pamětní list jako poděkování za srdečné přijetí a zorganizování VI. Pohádkového dne, který se 11. den měsíce dubna roku 2008 konal.“

A pak už nastal čas her, jež si na nádvoří hradu Kotnov až do odpoledne užívaly především děti.

Inu, den to byl jak z pohádky.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |