Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

X. Krušovické rozhovory

Výzkum, vývoj a inovace – faktory ekonomického růstu

Česko - německá obchodní a průmyslová komora, logo | Konrad-Adenauer-Stiftung, logo |
Královský pivovar Krušovice, 29. dubna 2008
Konference za přítomnosti politiků, médií a manažerů

Úterý 29. dubna 2008

11:00Odjezd autobusu z Malostranského nám.
12:30 - 13:30Prohlídka pivovaru (fakultativní)
13:30 - 13:40Slavnostní zahájení konference
Dr. Hubert Gehring
Ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
Bernard Bauer
Člen představenstva ČNOPK
13:40Úvodní projevy
13:40 – 15:00Politika EU, Německa a ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Dr. Marianne Paasi
Evropská komise
Generální ředitelství „Výzkum“
Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Blum
Prezident Institutu pro hospodářský výzkum, Halle
Dr. Jutta Günther
Institut pro hospodářský výzkum, Halle
Prozatímní ředitelka Oddělení strukturální ekonomiky
PhDr. Miroslava Kopicová
Ředitelka Národního vzdělávacího fondu
Bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
14:20Část I:
Současnost a budoucnost výzkumu a vývoje

(moderuje: Petr Šimůnek – šéfredaktor Hospodářských novin)
15:05 – 15:15 Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Předseda Akademie věd České republiky
15:15 – 15:25 Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Člen Senátu Parlamentu České republiky
Bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně
15:25 - 16:10Kulatý stůl pozvaných politiků, manažerů a novinářů a diskuze s publikem
16:10 – 16:35Přestávka
16:05Část II:
Inovační prostředí v České republice

(moderuje: Petr Šimůnek – šéfredaktor Hospodářských novin)
16:40 – 16:50 Radek Špicar, M. Phil.
Ředitel vnějších vztahů Škoda-Auto, a.s.
16:50 – 17:00 Ing. Jiří Vyskočil
Jednatel HVM Plasma, spol. s r.o.
17:00 - 17:45Kulatý stůl pozvaných politiků, manažerů a novinářů a diskuze s publikem
17:45 – 18:00Závěrečný projev
RNDr. Miroslav Škaloud
Člen Senátu Parlamentu ČR
Místopředseda výboru pro záležitosti EU
18:00 – 18:10Shrnutí obou diskuzí
Doc. Dr. Jaroslav Zvěřina
Člen Evropského parlamentu
18:15 Recepce
19:30Odjezd autobusu do Prahy

Změna programu vyhrazena.


Svoji účast a zájem o autobusovou přepravu potvrďte na tel.: 222 320 190-1 nebo e-mailem kasprag@kasprag.cz

X. Krušovické rozhovory - pozvánka [PDF 663 kB]

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |