Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Největší Čech? Jaroslav Zvěřina

red. šafratová, Lidové noviny, 2. června 2008

BRUSEL (od stálé zpravodajky LN) Statistika může být zábavná, pokud se vezmou ne zcela běžná kritéria. I pohled na hlasování poslanců z hlediska věrnosti politické skupině, k níž patří v europarlamentu, a z hlediska loajality k Čechům je toho důkazem.

Komunisté, kteří se staví do role agilních obhájců českých národních zájmů, z toho vycházejí jako největší „zrádci“.

Naopak občanský demokrat Jaroslav Zvěřina, který používá národovecký slovník nejméně ze svých stranických kolegů, je statisticky „největší Čech“.

Čísla v tabulce mají nicméně své vysvětlení. Loajalita vůči zemi se měřila jako hlasování jednotlivce vzhledem k hlasování všech českých europoslanců. Protože pravicoví poslanci mají v české čtyřiadvacítce v europarlamentu většinu, svojí prostou početní převahou určují, co je při daném hlasování „český národní zájem“ - byť jde o pozměňovací návrh nemající nic společného s Českem. Komunisté, kteří stojí na opačném konci ideového, a tedy i názorového spektra, proto logicky propadají.

„Co mám k tomu říct? Nic,“ komentuje to „nejmenší Čech“ Jiří Maštálka. „Jsem přesvědčen, že občanům České republiky jsem tím nijak neuškodil,“ dodává. Naopak vítěz Zvěřina: „Zajímavé, zajímavé. No rozhodně mi to nevadí!“ Sám si prvenství vysvětluje tak, že až na „úplné výjimky“ hlasuje shodně se zbytkem českých konzervativců.

Loajalita s politickou skupinou pak znamená hlasování Čecha versus to, jak hlasovala většina Němců, Britů, Francouzů atd. ze stejné frakce - lidovecké, socialistické apod. Nejméně loajální ke „svým“ je tu Vladimír Železný. „Koordinujeme se, jen pokud jde o pět závazných témat - odmítnutí evropského superstátu a podobně. Jinak platí volné hlasování,“ říká člen euroskeptické frakce Nezávislost/Demokracie Železný.

Vysvětlení má i nula u poslankyně Jany Bobošíkové: protože není v europarlamentu členkou žádné politické skupiny, nemůže mít ani žádnou stranickou loajalitu.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |