Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Kouzelná Sighisoara

Pětičlenná delegace za město Tábor, včetně dvou členů zastupitelstva města, navštívila ve dnech 25. - 27. července rumunské město Sighisoara (Sighişoara - německy Schässburg) kde se konaly již po čtvrté městské slavnosti "Medievală 2008 - MASCA".

Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |

Cesta z Tábora do Sighisoary je dlouhá více než 1.100 km a na území Rumunska není dálnice. Proto se nám cesta autem protáhla na dlouhých 15 hodin. Mohli jsme tak cestou pozorovat zajímavou přírodu, zvláštní architekturu i městský a venkovský život Rumunska. Hostitelé se o českou delegaci starali pečlivě a jejich pohostinství nelze naprosto nic vytknout.

Město Sighisoara má asi 30.000 obyvatel a je jedním z nejvýznamnějších středisek historického centra Rumunska, Transylvánie. Jádro města je dokonce na seznamu památek UNESCO. Sighisoara je poměrně podobná Českému Krumlovu a tak trochu i Táboru. Střed města sice není tak pěkně upraven, jsou zde ve špatném stavu chodníky i komunikace, ale město má svoji jedinečnou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu.

Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |

Základem města je stará pevnost, která byla založena někdy kolem devátého století. Historická část města se rozkládá na vyvýšeném ostrohu u břehu řeky Trnavy. Je zde zachované opevnění s několika hradebními věžemi, výstavné kostely a na dominantním návrší starý klášter a kostel. pravda, vše značně omšelé a hodně potřebné investic a rekonstrukce. Kolem roku 1430 se zde narodil proslulý Vlad III. Ţepeş - Napichovač (Dracula) – byl známý tím, že své nepřátele nechal nabodnout na kůl.

Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |

Sighisoara je ideálním vstupním bodem pro cestování po Rumunsku, zastavují tu totiž všechny mezinárodní vlaky, včetně rychlíku Pannonia (Praha - Bukurešť), ve městě Sibiu, vzdáleném asi 80 km se nachází také mezinárodní letiště. Ubytování se nabízí od luxusních hotelů po malé pensiony nebo priváty a za rozumnou cenu. Starosta města, tzv. primar, ing. Ioan Dorin Dăneşan nás přijal ve své krásné pracovně v secesní radnici. Srdečně zdraví město Tábor a tak jeho pozdrav ráda tlumočím. Má totiž na naše město moc hezké vzpomínky, protože je navštívil již v roce 2003. Tehdy prý velice obdivoval naše městské slavnosti a proto se je pokusili v Sighisoaře napodobit. Návštěvnost slavností v Sighisoaře dosahuje až 35.000 placených návštěvníků. Velkých festivalů má potom toto město asi 5 do roka. Jejich partnery jsou města z Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska a Itálie. Rádi by udržovali pravidelné kontakty také s Táborem, protože u nás mají kontakty na příslušníky rumunské komunity.

Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Rodný dům Drákuly - dnes stylová restaurace, návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
	Rodný dům Drákuly - dnes stylová restaurace, návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |

Naše delegace byla také pozvána na oficiální večeři v hotelu Sighisoara, kde jsme měli možnost diskutovat s panem starostou a jeho kolegyněmi z radnice, ale také s delegacemi družebních měst. Atmosféra byla velmi přátelská.

Městské slavnosti v Sighisoara nabízejí bohatý program. Kromě divadla, různých představení na podiích i na ulici nechybí ani koncerty vážné hudby v místní katedrále. Zaujal nás zejména rej historických masek, průvod italské historické skupiny v krojích starořímských legionářů, a také ohňová show. Slavnosti bývají ukončeny velkým průvodem a ohňostrojem v neděli večer. Počet úředníků radnice, kteří se starají o kulturu a cestovní ruch v Sighisoaře je pět, rozpočet města je v poměru s tím naším v Táboře přibližně čtvrtinový. I proto smekám před organizátory slavností v Sighisoaře.

Starosta města Sighisoara ing. Ioan Dorin Dăneşan, návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |
Návštěva rumunského města Sighisoara během městských slavností "Medievală 2008 - MASCA", 25. - 27. července 2008 |

Naše zkušenost ukazuje, že rumunští přátelé mají velký zájem o další spolupráci. Uvítali by zejména naši aktivnější účast na příštích městských slavnostech. Naše výprava byla vlastně první oficiální návštěvou představitelů města Tábora, což jak naznačil, je panu starostovi trochu líto. delegace Rumunska navštěvuje Táborská setkání pravidelně. Již dnes proto plánujeme vyslat do Rumunska v příštím roce historický soubor a přiblížit český Tábor občanům rumunské Sighisory prostřednictvím výstavy obrazů a fotografií. Do kontaktů s rumunským partnerem by bylo vhodné aktivně zapojit ty občany Tábora, kteří mají vztah k Rumunsku a vládnou tamním krásným románským jazykem.

Simona Žirovnická, členka Zastupitelstva a Rady města Tábora
ODS

Jaroslav Zvěřina, člen Zastupitelstva města Tábora
ODS


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |