Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

ŽIJEME VE "STOLETÍ ŽEN"?

rozhovor s doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc.
přednostou Sexuologického ústavu
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze

Sexuologové konstatují: "Začalo století žen". Znamená to snad, že ženy přebírají vládu nad světem?

Již předešlé století bylo nepochybně "stoletím žen". Podíváte-li se na postavení ženy v západní civilizaci na jeho začátku a na jeho konci, není možné nevidět tu opbrovskou změnu. O vládě nad světem se zatím hovořit nedá, ale všechno je možné ve století stávajícím. Ženy se více uplatňují v sociální hierarchii hlavně proto, že se z větší části osvobodily od reprodukční zátěže. To jim může pomoci k sociální dominanci, avšak na druhé straně nízká porodnost s tím spojená ohrožuje samu existenci naší civilizace.


Sexuologové také dodávají: "Ženy si našly novou úlohu v současné společnosti a přenášejí ji do vztahů, což nutí muže k novému hledání svých pozic a hodnot". Co je to, ta nová úloha žen?

S emancipací žen ve všech myslitelných oblastech přišla samozřejmě změna lidského páru. Ten je nyní definován jako partnerská instituce bez zřejmé domimnantní postavy. To samozřejmě více zatěžuje muže, než ženu. Zatímco žena se více prosazuje, dříve dominantní muž je více stresován oslabením dominance, o kterou byl celá staletí zvyklý neustále bojovat.


Co tato nová úloha žen znamená pro muže? Jaké změny přináší do jejich života (v chování, postojích)?

Mužská sexuální i sociální role se stala méně samozřejmou a méně dominantní. Také mužské ctnosti, jako je charakter, spolehlivost, pravdomluvnost, čestnost ("chlapství") se dostaly do krize. O dominantního a asertivního chlapa není už takový zájem. Plyne z toho pro muže celá řada negativ. Ani otcovství není to co bývalo – objevil se nový fenomen – muž, který škemrá o kontakt s potomky své (bývalé) manželky.


Myslíte si, že současné mladé ženy očekávají od mužů něco jiného než třeba očekávaly od mužů jejich matky? A v čem se jejich očekávání změnila?

Starší generace žen braly většinou jako svou dominantní oblast děti a rodinu. Dnešní mladé ženy dělají kariéru v zaměstnání, studují, pak jsou partnerské vztahy a pak teprve děti a rodina. To je obrovská změna hodnot, na kterou si společnost ještě ani nezvykla. Naše společenské časopisy jsou stále plné "ženských témat" jako je vaření a péče o děti. Jenže mladé ženy dnes nemají děti, ale pokud vůbec, tak dítě. Ten singulár je důležitý!)


Zdá se vám, že jsou současné ženy náročnější, kritičtější a že mají více požadavků .... než tomu bylo například u jejich maminek?

Ženy jsou vzdělanější, často vzdělanější než jejich partneři. Zcela jistě mají daleko více kariérních zájmů. Více očekávají i v sexu. Profitují z toho sexuologové, na které se dnes ženy se svými sexuálními problémy mnohem častěji obracejí, než tomu bylo kdysi.


S čím vším se musí současný muž vyrovnat? A jakou novou pozici by vlastně měl muž v párovém vztahu zaujmout, aby dokázal, nazvěme to "uspět"?

Muži si musí zvykat na méně pevnou pozici ve vztahu, na menší dávku sociální prestiže a dominance. Učí se partnerské, rovnoprávné komunikaci se svými ženami.


Co naopak očekávají muži od dnešních žen? Mění se s postupem doby také jejich očekávání, nároky, nebo jsou prostě "chtě nechtě" nuceni se přispůsobit? Kdyby záleželo na nich, asi by nic neměnili. Tradiční rozdělení rolí žena – muž jim nejlépe vyhovuje.

Očekávání mužů v oblasti partnerských vztahů jsou stereotypně konzervativní. Muži si stále představují pohlednou, vlídnou, pečující a vždy k sexu naladěnou partnerku. V tom zatím žádný posun nenastal, a toto tradiční zaměření je právě zdrojem partnerských a sociálních problémů


Co se ve vztahu mezi mužem a ženou vlastně mění? Myslíte si, že tyto změny vůbec přispívají k zvyšování kvality partnerských vztahů, nebo je naopak jen více komplikují?

Popsané změny přináší vývoj naší vyspělé civilizace. Jde o změny zcela logické a pochopitelné. Vše se samozřejmě více komplikuje. K tomu ostatně civlizace směřuje – ke svému konci v podobě pomalu se stupňující sociální krize. Změny sexuálních rolí ten proces samozřejmě sledují.


Co, podle vás, nejvíc trápí současné muže a ženy? V čem bývá největší zdroj jejich vzájemného nedorozumění? Existuje ideální harmonie mezi mužem a ženou?

Ideální harmonie není z tohoto světa. Já si myslím, že vůbec nejideálnější by dnes bylo, kdyby si lidé vzdor různým sociálním krizím zachovali zdravý rozum a zejména vysokou míru odpovědnosti k sobě, svým partnerům a svým dětem. Důležité je, aby se člověk v konfrontaci s moderním civilizačním běsněním nevzdával své lidské podstaty. Ženy by neměl příliš zneužívat své nesporné biologické výhody, muži pak by měli držet na uzdě zejména svou biologicky danou agresivitu a touhu po moci.

(sž)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |