Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
3.11. - 6.11.2008

Uplynulý týden byl věnován jednání parlamentních výborů. Právní výbor rozhodoval o definitivním výborovém znění některých legislativních aktů. Zajímavé diskuse byly kolem definicí ve vztahu k "evropskému autentickému aktu". Není totiž jednoduché stanovit transparentní definici platné úřední listiny v celé Evropské unii. Problémem jsou zejména Britové a Irové, kteří mají specifické úřední postupy a neznají notáře v kontinentálním smyslu. Návrhy britských poslanců, kteří se snažili jejich systém hájit, nebyly výborem přijaty. Projednávaly se některé případy žádostí o zbavení poslanecké imunity.

S komisařkou Neelie Kroes proběhla krátká diskuse o ochraně spotřebitele před nelegálními trustovými spolky a jinými přestupky proti soutěžnímu právu. Připravují se úpravy evropské antitrustové legislativy. Protože některé návrhy směřují k americkému systému upřednostňování kolektivních žalob před žalobami individuálními. Paní komisařka slíbila připomínky poslanců při jednání o definitivním znění příslušné direktivy zohlednit.

Výbor také uspořádal "slyšení" o ochraně autorských práv a souvisejících předpisů. Na slyšení promluvilo několik zajímavých spíkrů. Německá herečka Mercedes Echererová se přimlouvala za respektování zájmů reprodukčních umělců. Ti většinou nemají jinou možnost, než se zříci svých práv na dílo ve prospěch producentů. Proto je legitimní, aby producenti číst svých zisků odváděli do nějakého společného fondu pro tyto umělce. Chystá se také sjednocení délky ochrany práv, a to na 95 let. Jde o sjednocení s americkou úpravou. Nejednotná délka autorské ochrany v EU a USA způsobuje problémy a ekonomické ztráty. Někdy také úplně zbytečné spory. Profesor Lionel Bentley z University Cambridge varoval před unáhlenými změnami. Některá navrhovaná opatření mohou přinést komplikace. Autorská ochrana je zejména složitá ve vztahu k moderním elektronickým nosičům. Třeba stahování děl z Internetových serverů je velmi snadné. Některé ty programy jsou legální, jiné nikoliv. Pro konzumenty není vždy snadné tu legálnost správně identifikovat. Chystá se jednotná právní úprava, která bude nařizovat důkladnou informaci o právním postavení stahovaných uměleckých děl. Problém je, že platná právní úprava v legislativě EU pochází z roku 2006, je tedy poměrně "mladá". Podstatné změny lze sotva doporučit, protože implementace Směrnice (DI 2006/116/EC) je v různých zemích různá.

Kulturní výbor rozhodoval hlasováním o nelegislativních textech, které se věnovaly kulturním a sociálním tématům. Z nich asi nejzajímavější je zpráva socialistky Christy Pretsové "Mediální gramotnost v digitálním světě". Parlament se zde přihlásí k respektování rychlého vývoje digitalizace a moderních informačních technologií.

Zajímavý byl blok, věnovaný "arabskému světu". V Evropském parlamentu v tomto týdnu probíhaly nejrůznější prezentace v rámci "Arabského týdne". Hrály zde egyptské a tuniské kapely, podávaly se ukázky arabských desertů a ovoce. Na Kulturní výbor nám přišli referovat někteří zajímaví reprezentanti arabského světa. Paní profesorka Haifa Jamal Al Lail je děkankou vysoké školy "Effat" v Saúdské Arábii. Na svém postavení dokumentovala, že to se situací žen v arabském světě nemusí nutně být tak katastrofální, jak se někdy zdá. Odmítla představu, že svět prožívá jakousi "válku civilizací". Islám se prý docela dobře ve světě snáší s ostatními, je tolerantní a humanistický. Největším problémem je "nespravedlivá válka v Iráku". Pan Mohammad Wassel je náměstek ministra školství Syrské arabské republiky. Sdělil, že v zemi dnes funguje šest univerzit a některé z nich mají programy, financované z EU. Problémem pro Sýrii je velký počet imigrantů a uprchlíků ze sousedních zemí, zejména z Iráku, Palestiny a Libanonu. Oni se snaží poskytovat i těmto imigrantům zdarma vzdělávání, včetně univerzitního. Křesťané prý v jeho zemi žijí a realizují se "bez problémů".

Profesor Salim Al-Hassani z Univerzity v Manchesteru představil zajímavý projekt, který se nazývá "1001 Inventions". Projekt podrobně popisuje islámskou vzdělanost na přelomu prvého a druhého tisíciletí našeho letopočtu. Popisuje, jak arabští vzdělanci typu Aviceny přenášeli do Evropy zbytky starořecké vzdělanosti a rozvíjeli ji. S uvedeným titulem vyšla již ve druhém vydání výpravná publikace. Podrobnosti o tomto projektu mohou zájemci získat na webové adrese: www.muslimheritage.coma nebo www.1001inventions.comPublikace sice arabskou vzdělanost propaguje, pohříchu se však nezabývá tím, proč později vědecké výdobytky arabských učenců stagnovaly, a proč dnes mnohdy jen těžko drží krok s celosvětovými vědeckými trendy.

V rámci rozpravy v Kulturním výboru zazněl také popis novějších trendů v ochraně mládeže ve vztahu k Internetu a audiovizuálním hrám. Evropský projekt "Bezpečnější Internet" loni odstartoval dobrovolnou iniciativu PEGI ("Pan European Game Informations". Ta se zabývá klasifikací komerčně šířených audiovizuálních her. Byla vypracována klasifikace her podle obsahu násilí a jiných potenciálně nebezpečných témat. Má být nabízena alternativa "PEGI-only", která by zajistila, že v obchodech nabízené videohry budou podle toho systému zřetelně označeny. Bude samozřejmě obtížné, vnutit toto označení videohrám, šířeným na Internetu mimo kamenné obchody.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |