Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
16.2. - 20.2.2009

Na počátku týden v Bruselu zasedaly výbory a politické skupiny. Ve středu a ve čtvrtek se pak konalo "malé plénum".

Výbor pro kulturu a vzdělávání měl na programu debaty a finální hlasování o některých materiálech, zabývajících se vzdělávací agendou. Na příklad zpráva o vzdělávání dětí migrantů, nebo celkové hodnocení kvality škol v Evropské unii. Zprávy neobsahují žádná překvapení, hýří dobrými úmysly. Na příklad se navrhuje, aby osmdesát procent žáků základních škol mělo výuku alespoň dvou cizích jazyků.

Finálnímu hlasování byla podrobena závěrečná zpráva Koordinační skupiny, která se zabývala tak zvanou "Lisabonskou strategií". Jistým obohacením zprávy byla zejména ta ustanovení, která se snažila nějak reagovat na aktuální ekonomickou recesi. Jisté je, že pokusy "revitalizovat" známou "Lisabonskou strategii", která vznikla již v roce 2000, nejsou zatím příliš úspěšné. Jisté současně je, že právě v investicích do výzkumu a inovací by mohla spočívat reálná naděje na vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

V pondělí a v úterý zasedalo také v Evropském parlamentu společné shromáždění poslanců národních parlamentů a parlamentu evropského. Jednání spolupředsedali šéfové obou komor českého parlamentu. Hlavním tématem tohoto jednání byla snaha nějak definovat zásady ekonomické strategie, která by mohla nastartovat oživení a cestu ze stávající recese. Na jednání promluvil premiér Mirek Topolánek a předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Český premiér konstatoval, že ekonomická krize je v současné době nejaktuálnější politickou otázkou vůbec. Hlavní zásadou českého předsednictví je boj proti bujícímu protekcionismu ve členských zemích. Na téma boje proti protekcionismu a hledání společných postupů se již konala dvě neformální setkání hlav členských zemí a další summity se plánují na březen a květen tohoto roku. Jisté riziko Topolánek spatřuje v blížících se evropských volbách. Obavy vyvolávají snahy některých politiků, dopouštět se nejrůznějších populistických předvolebních slibů. Předseda Komise Barroso také zdůrazňoval potřebu koordinace mezi členskými státy a boje proto národnímu protekcionismu. Je samozřejmě třeba, aby se členské země připravily na veliké nároky, které bude na jejich sociální systémy klást rostoucí nezaměstnanost. Na závěr konference předali zástupci českého Parlamentu dar parlamentu evropskému. Jde o zajímavou mědirytinu velkých rozměrů, kde umělec v 16. století znázornil Evropu jako ženskou postavu. České království je nakresleno uprostřed trupu, snad jako srdce Evropy.

Plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, 19.2.2009 | Plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, 19.2.2009 | Plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, 19.2.2009 |
Plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, 19.2.2009 | Plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, 19.2.2009 |

Na plenární zasedání promluvil Václav Klaus. Shrnul své kritické postoje k evropské integraci, které jsou doma i v zahraničí dobře známy. Jeho řeč byla provázena potleskem některých a projevy nevole jiných. rozhodně nenechala nikoho netečným. Český prezident opakovaně zdůraznil, že nebyla, není a nebude pro Česko jiná cesta, než členství v Evropské unii, které nemá žádnou rozumnou alternativu. Odmítl spekulace o tom, že by snad on a jeho příznivci hledali nějaké "jiné integrační uskupení" na kontinentě. Varoval před příliš jednostranným pohledem do budoucna EU jako stále hlubší a přísnější integrace a harmonizace. Podle Klause to není jediný myslitelný model vývoje. Věren svým liberálním zásadám konstatoval, že budoucí vývoj EU zůstává otevřený a měly by proto být vážně diskutovány různé myslitelné varianty. Klíčovými hodnotami evropské integrace zůstávají samozřejmě svoboda a tržní ekonomika.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |