Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Host pořadu Press klub F1

Frekvence 1, 03.03.2005

Moderátor (Barbora Tachecí):
Jaroslav Zvěřina, europoslanec za ODS, původním povoláním psychiatr a sexuolog. Ještě jednou dobrý večer.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Dobrý večer.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Mám vám říkat pane poslanče nebo pane doktore?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak možná jsem víc poslanec v současné době. O hodně víc než tím doktorem.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane poslanče, vy jste členem výboru, který bude doporučovat vydání či nevydání Vladimíra Železného k trestnímu stíhání. Kdy se tak stane?

Host (Jaroslav Zvěřina):
To nikdo neví, paní redaktorko. Navíc tam leží kromě toho jednoho už další dvě podání a těmi jsme se zatím vůbec nezabývali, protože pan předseda výboru prohlásil, že počkáme, až skončí toto. A toto zatím vázne na tom, že paní Berger, která je zpravodajkou, nedostala zatím vyjádření našich úřadů k té věci.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Takže zdá se, že ani v Bruselu vše nejde tak rychle, jak bychom si přáli. Ale v tuto chvíli je to spíš na české straně.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Hlavně tady nic nejde tak rychle. Ten případ se vleče neuvěřitelných šest let.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Jaký je váš osobní názor, jak vy budete hlasovat a jak budete ovlivňovat ten výbor, jehož jste členem?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já nemám názor, neovlivňuju výbor, byl bych strašně rád, aby si kolegové ...

Moderátor (Barbora Tachecí):
Vy jste poslanec bez názoru?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Ne, ne, to chraň pánbůh. Já jenom nechci do té věci příliš zasahovat, nechci si hrát na soudce. Já jsem měl zato, že pan kolega Železný by měl tu věc vyřešit u soudu. Ale když slyšíte jeho report o tom, co všechno kolem té své kauzy zažil, tak člověk z toho má smíšené pocity a docela rád bych nechal na neutrálních tedy nečeských poslancích, aby tu věc zhodnotili. Potom uvidíme.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Víte, to je zajímavé, to každý říká, že v momentě, kdy se nechá pan Železný promluvit, že má tak úžasné komunikační schopnosti, že přesvědčí kohokoliv o čemkoliv. Tak zdá se, že vy tuto zkušenost potvrzujete.

Host (Jaroslav Zvěřina):
No, některé indicie jsou na pováženou a bylo by dobře, kdyby se to prověřilo.

Moderátor (Barbora Tachecí):
V tuto chvíli s tím, co víte a co jste slyšel, kdybyste měl rozhodnout, tak doporučil byste pana doktora Železného k vydání či nikoliv?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No v tuto chvíli mám informace, které svědčí o tom, že on by měl dokázat svou nevinu, prokázat před soudem.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Čili zbavit imunity?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Měl by být zbaven imunity podle mého názoru a měl by k tomu soudu nastoupit. Ale nevím, jak to všechno dopadne.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A dokážete odhadnout, kam se výbor přikloní? Já se ptám proto, že bezpochyby s kolegy v tomto výboru o celém případu často mluvíte. Nebo se mýlím?

Host (Jaroslav Zvěřina):
U nich to budí mnohem méně pozornosti než u nás. Není to častým předmětem hovorů. Opravdu ne.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Ale když se bavíte, tak z nich máte takový pocit, že celý tento výbor, můžeme mu říkat imunitní na úrovni Evropského parlamentu, doporučí v případě pana doktora Železného imunity zbavit nebo nikoliv?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Ten výbor se jmenuje legislativní a z toho, co já zatím vidím, tak oni nad námi hodně kroutí hlavou. Ten případ je totiž tak zašmodrchaný, a vede k tak špatné pověsti našeho právního státu, že si myslím, že je to na pováženou ...

Moderátor (Barbora Tachecí):
Čili nedokážete odhadnout.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Budou velmi přísní, pokud se nám nepodaří nebo pokud se našim úřadům nepodaří prokázat nějaké rozumné, racionální důvody, proč ten případ řeší tak dlouho a tak málo efektivně.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A budou přísní, to znamená, pane poslanče, co? Že spíše budou opatrní při vydávání pana doktora Železného?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Že budou kolegu chránit. To tam je docela zažitá praxe, protože jakmile se zjistí nějaká možnost, že ten případ byl manipulován třeba z politických důvodů, tak je tendence prostě ten případ uzavřít, nevydání.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane poslanče, kdy jste byl vůbec naposledy v Bruselu nebo ve Štrasburku?

Host (Jaroslav Zvěřina):
V Bruselu jsem byl naposledy včera.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A ptal se vás tam někdo na naši aktuální politickou situaci? Zajímá je to vůbec?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Nikoho z lidí, se kterými jsem mluvil, naše aktuální politická krize, já myslím, že ji většinou ani nezaregistrovali.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Vy jste sám takový matador naší politické scény. Vás osobně tahle kauza nějak překvapila nebo nepřekvapila a berete to taky tak, že prostě čas běží a věci se dějí?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No mě na té kauze, paní redaktorko, nejvíc překvapilo, jak neobratně si tam počínal pan premiér. Já jsem čekal, že ten člověk vzhledem k svým dlouholetým zkušenostem v politice se bude umět lépe vykroutit i z horší šlamastiky.

Moderátor (Barbora Tachecí):
V čem byl podle vás nejméně obratný?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No nejméně obratný byl v tom, že vůbec nenahlédl, co se děje a reagoval způsobem, který bych označil za nezralý.

Moderátor (Barbora Tachecí):
My už jsme teď před malou chvílí ve zprávách slyšeli pana premiéra, jak říká, zákon jsme neporušili. Zdá se vám to jako dostačující, řekněme sebehanící výrok nebo ne?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No to je právě o tom, že ten člověk vůbec nechápe, která bije, jak se říká v našich českých luzích a hájích.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Kdybyste měl v jedné větě říci, která bije, tak jak byste odpověděl?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No, on ztratil důvěru veřejnosti, ztratil důvěru svých kolegů a já myslím, že v takovém případě není jiná cesta než abdikace.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A když se vás zeptá občan, jak mohl ztratit důvěru, když žádný zákon neporušil a nebylo žádné porušení zákona dokázáno, tak jak byste reagoval?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No já nevím, jestli neporušil zákon. Každopádně tam je několik indicií, které naopak svědčí pro to, že možná porušil, to je velmi obtížné takhle říkat, ale to není ten pravý problém. Pravý problém je, že se dostal do situace podezření, že mohl něco spáchat. A to je v politice vždycky smrtící.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Víme, jak ta dnešní jednání, na která se poměrně úpěnlivě čekalo, dopadla. Pro občana se to jeví jako plichta, která řešení celé situace jen oddaluje. Jak byste to dnešní řešení zhodnotil vy?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já myslím, že to je nejpravděpodobnější výsledek té situace, takový ten český, takové to nějak se domluvíme, že se domluvíme, ovšem je to pro národ myslím ne dobrá zpráva a ta vláda stejně, pokud bude vládnout v této atmosféře, nebude příliš výkonná.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Předpokládám, že vy, jako většina ODS, by tedy v tuto chvíli jste dal také přednost předčasným volbám?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No rozhodně by to bylo nejčistší, ale v případě, že by premiér odstoupil a koalice se domluvila na nějakém jiném pokračování, tak by to možná také splnilo účel.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Je velmi pravděpodobné, že právě kauza Gross spustí lavinu obdobných dalších případů a novinářských pátraček. Mohl byste vy sám dát ruku do ohně za všechny politiky ODS?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak já můžu dát ruku do ohně tak maximálně za sebe a to vůbec ne za všechny politiky, ani ODS. To je velmi složité a je možné, že to spustí nějakou lavinu, protože je to přece jenom určitá senzibilizace na ten problém a lidé se budou ptát víc než předtím.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Když jste řekl, že byste mohl dát ruku do ohně pouze za sebe, tak zkuste tedy na nás teď vychrlit, čeho jste majitelem, jak jste k těm penězům přišel?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Čeho jsem majitelem? No jsem majitelem zahrádky, tu jsem koupil na úvěr, který splácím, jsem majitelem auta, no vlastně nejsem, toto auto vlastní leasingová společnost, také splácím. Jsem majitelem pražského družstevního bytu, který jsem koupil, protože jsem byl asi dvacet let členem toho bytového družstva, taky žádný mimořádný majetek. Nemyslím, že bych nějak ...

Moderátor (Barbora Tachecí):
Takže neřadíte se sám mezi ty bohatší.

Host (Jaroslav Zvěřina):
No rozhodně nejsem nějak netransparentně bohatý. Tak bych to řekl.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane poslanče, z čeho za své dosavadní europoslancování máte zatím nejlepší a z čeho nejhorší pocit?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak nejlepší pocit mám z toho, že jsme se v té Evropské unii neztratili, myslím české europoslance. Myslím, že jsme docela dobře rozehráli takové to působení v Evropském parlamentu a to je myslím dobrá zpráva pro naše voliče a pro naše příznivce.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Čemu pomohlo to vaše dosavadní působení? Já předpokládám, že v tuto chvíli mluvíte za Česko nebo za ODS?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já mluvím za Česko i za ODS, protože obě věci platí. V mé politické frakci existuje dnes česká skupina, která čítá, nemýlím-li se, 13 poslanců, existuje tam docela silné postavení našich poslanců, zaujali jsme některé významné pozice v Evropském parlamentu a uvidíme. Ono půl roku v tom parlamentním životě není zas tak dlouhá doba, jak by se mohlo zdát. Tak komise, která předkládá legislativní návrhy vlastně, ještě naplno nejede, takže uvidíme.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A řekněte, máte upřímně pocit, že z pozice 13 poslanců, které jste zmínil v této frakci, jste schopni vůbec nějaký svůj názor prosadit?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No tak zcela jistě...

Moderátor (Barbora Tachecí):
A už se to podařilo?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Jsme schopni. No tak nebyl zatím nějaký silný důvod prosazování vlastních názorů, ale třeba když jsme řešili softwarové patenty, tak myslím, že se podařilo prosadit názor, který nebyl myslím ani nějak dohodnut, ale bylo možné poměrně hlasitě se ozvat. Já myslím, že to funguje.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Víte, proč se ptám? Protože se říká, že například v boji proti evropské ústavě a v kritice evropské ústavy je právě ODS mnohem víc slyšet v Česku a na té české politické scéně než potom v Bruselu. Co je na tom pravdy?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No to je samozřejmě pravda, protože Parlament v podstatě o euroústavě nediskutoval. O té se žádná rozprava nevedla. V době, kdy my jsme byli zvoleni, euroústava už proběhla celým schvalovacím procesem a za našeho působení v Parlamentu jí podepisovali hlavy státu, ne poslanci.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Já jsem slyšela takovou zkazku, že poslanci ODS v Bruselu nosili takové pásky s nápisem No to Europe constitucion, a že tím veškeré vaše aktivity skončily. Je to pravda?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Není to pravda, tak tu pásku nosí také britští konzervativci a někteří jiní odpůrci euroústavy, to jako je takový symbol, ale to není nic proti ničemu. Já myslím, že euroústava není materiál, se kterým musíme všichni souhlasit. Proti té euroústavě nebo proti ratifikaci euroústavy koneckonců hlasovalo více než 130 poslanců, takže ono to není tak jako jednotné v tomto smyslu.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane poslanče, řekněte, už je jasno v tom, co se stane, jestliže ta evropská ústavní smlouva neprojde všemi členskými zeměmi?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No tak to je jasné od začátku. Pokud neprojde všemi členskými zeměmi, tak nebude platit.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Nebude platit plošně.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Nebude platit. Nevstoupí v platnost.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Nebude to tak, což už taky proběhlo zdejšími médii, že v momentě, kdy neprojde třeba v jedné nebo ve dvou zemích, takže ta jedna nebo ty dvě kýžené země to prostě budou mít těžké a ocitnou se ve velkém tlaku?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak těžké to budou mít každopádně. Pokud to neprojde opravdu v jedné nebo ve dvou zemích, tak to bude situace podobná, jako když Maastrichtskou smlouvu neschválilo Dánsko. To je přece velmi známá evropská lapálie. Dánsko se ocitlo pod tlakem a v opakovaném referendu dánský lid pochopil správnou cestu a Maastricht schválil.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Myslíte, byl donucen pochopit správnou cestu.

Host (Jaroslav Zvěřina):
No ne, to je prostě tak. V Evropě se nikdy neopakovalo referendum, které něco schválilo. Ale pokud se neschválí evropský materiál, tak se vždycky referendum nakonec opakuje. Uvidíme. Já myslím, že u nás proběhne nakonec hlasování v Parlamentu, jestli dobře rozumím té situaci na politické scéně.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A typujete si, že v Parlamentu projde?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No ono by mohlo projít prostou většinou, ale problém bude s evropskou ústavní smlouvou, že podle mého názoru by měla procházet ústavní většinou a ta je v tomto případě obtížně dosažitelná. Takže budeme vidět.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Kdyby se nakonec přistoupilo v tomto případě k referendu, troufnete si odhadnout v tomto případě, jak by dopadlo?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já si troufnu odhadnout, že by naši obyvatelé tu ústavní smlouvu neschválili. Je to pravděpodobnější než ano. Já v tomto smyslu nevěřím moc těm průzkumům, které ukazují, že by pro ni hlasovalo šedesát pět procent voličů.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A pak by nás tedy podle vás čekalo ono opakování těch referend do doby, než bychom schválili ....

Host (Jaroslav Zvěřina):
No ne, tak, paní redaktorko, nikdo neví, jak dopadne hlasování ve Francii. Nikdo neví, jak dopadne hlasování ve Švédsku, nikdo neví, jak to dopadne v Dánsku, nikdo neví, jak to dopadne v Británii. Česko zdaleka není pupek Evropské unie.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Jak vy sám z pohledu evropského poslance hodnotíte působení našeho eurokomisaře pana Špidly?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já jsem zatím jeho aktivity příliš nezaznamenal, takže nemohu, nemám co komentovat v podstatě.

Moderátor (Barbora Tachecí):
No, mnozí chválí to, že prosadil údajně dobrý program sociální politiky na dalších 5 let. Vy sám jste ho četl, víte o něm něco?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Nějaký program napsal, ale já jsem ho nečetl.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Obecně v jeho případě bývá kritizováno, že neumí anglicky. Jak vy jste na tom s angličtinou?

Host (Jaroslav Zvěřina):
A no tak domluvím se, ano.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Získal jste, to už je jedna z esemesek, v Bruselu nějaká přátelství?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak já znám řadu evropských poslanců z nejrůznějších zemí, hodně německých, některé rakouské, znám se velmi dobře s kolegou z Kypru, takže mám tam své kamarády.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Bavíte se tedy v angličtině?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Většinou anglicky, no, s Němci německy.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Takže vaším jazykem je i angličtina i němčina?

Host (Jaroslav Zvěřina):
I němčina, já se domluvím oběma.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane poslanče, stále provozujete také sexuologickou praxi nebo s tím je definitivní konec?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Určitě ano. Teď jsem sem přišel ze své kanceláře v sexuologickém ústavu.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Jak se to daří kombinovat s prací europoslance?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Upřímně řečeno špatně, protože z toho Bruselu se mnohem hůř odskakuje do ústavu než ze Sněmovny. Takže to je trochu problém.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Takže jak vypadá váš klasický měsíc? Kolik dnů z toho měsíce jste v Bruselu nebo ve Štrasburku a kolik ve své ordinaci?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak každý týden tak 2, 3 dny v Bruselu, některej týden třeba i 4 dny v Bruselu, no a to znamená, že v Česku jsem 1-2 dny v týdnu.

Moderátor (Barbora Tachecí):
To pro soukromou praxi moc není.

Host (Jaroslav Zvěřina):
To není. Pro soukromou určitě ne.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Připomeňme, že vám loni vyšla knížka s názvem Vše o sexu, sexuologie a sexuální praxe pro každého a musím se zeptat, jak dlouho se taková knížka píše?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak s kolegou Budínským jsme na tom pracovali asi rok.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A řekněte, liší se nějak sexuální praxe v roce 2005 v Česku od sexuální praxe let minulých? Došlo tam k nějakému vývoji?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Tak nepatrné změny ano, ale upřímně řečeno sexuální život lidí se od starého Egypta zas tak v těch podstatných věcech nezměnil. Mění se některé takové kulturní záležitosti, třeba naši lidé mají dneska větší kontakt s komerční sexualitou, než měli dřív a samozřejmě uzpůsobují svůj život tomu, co na ně působí. To znamená, v současné době žijeme přece jenom v epoše určité restrikce sexuality, to znamená negativního postoje k sexu ve vztahu třeba k aidsu a k sexuálně přenosným nemocem. Já myslím, že v tomto smyslu nedochází k žádným dramatickým změnám. My jsme předpokládali, to se musím přiznat, že změny politických a kulturních poměrů v Československu a v Česku po roce 89 způsobí nějaké převratné změny, proto jsme se rozhodli to monitorovat. S panem profesorem Weissem každých 5 let děláme takový průzkum sexuálního chování českého obyvatelstva, nic převratného se, prosím pěkně, nestalo.

Moderátor (Barbora Tachecí):
A kdybyste, pane doktore, měl dát obecně platnou sexuální radu dnes, jak by zněla?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No tak já myslím, že lidé by se neměli příliš bát sexu, protože sex je pozitivní hodnotou a neměli by se hlavně bát o tom sexu mezi sebou mluvit. Je velký problém, že lidé se často stydí zeptat. Někdy se stydí zeptat i lékařů, což je myslím velmi špatně.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Čili otevřenost i v sexuálních otázkách je to, co byste doporučil.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Nepochybně je to lepší než restrikce. Já jsem velmi jaksi v konfliktu se svými konzervativními přáteli, se kterými si jinak v politice rozumím, protože já mám za to, že otevřenost sexuální je právě lékem proti většině nešvarů. Třeba proti neplánovaným těhotenstvím.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Tolik Jaroslav Zvěřina v seriálu mých dotazů, za malý okamžik už bude k dispozici vám, posluchačům. Ale teď taková specialita, pane doktore, máte 30 sekund na cokoliv, co chcete říci. Máte slovo.

Host (Jaroslav Zvěřina):
No já jsem nečekal takovouto příležitost, ale když přišla, tak já si myslím, že je velmi důležité, aby se lidé nenechali otrávit. Ani tou politickou situací, ani nějakými sociálními věcmi, protože život je třeba brát pozitivně a nebrat to příliš tragicky, protože tak či onak, živí z toho nevyvázneme.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Tolik Jaroslav Zvěřina, teď je čas posluchačů. Vítám mezi námi prvního z vás, hezký večer.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer, paní Tachecí, zdravíme a vyřiďte panu Zvěřinovi, že tady v Krkonoších se proslýchá, že tam prej je na dvě věci. Víte na jaký?

Moderátor (Barbora Tachecí):
Povídejte.

Dotaz volajícího:
No, nechci být sprostá.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Tak, ale to není dotaz.

Dotaz volajícího:
Nemám žádnej jinej. To, že ho všichni znaj.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Pane doktore, chcete komentovat?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Já tomu nerozuměl.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Dobrý večer dalšímu posluchači.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer. Zdravím pana Zvěřinu, velice si ho vážím jako odborníka i jako poslance, a chtěl bych se zeptat, jestli i on musel absolvovat takové to kolečko, které absolvoval pan Špidla, když byl v televizi. Tehdá to bylo moc směšné, když tam měl toho pana Špidlu.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Jaké kolečko přesně máte na mysli?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Nějaký rozhovor myslí pan posluchač s novináři, nějakou tiskovku. Samozřejmě, že ne, protože poslanci ničím takovým neprocházejí. My jsme prošli volební kampaní a v té jsme byli vybráni.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Je velký rozdíl mezi rolí eurokomisaře a poslance, je to tak?

Host (Jaroslav Zvěřina):
No úplně zásadní.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Vítám mezi námi dalšího posluchače. Dobrý večer.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana poslance, jestli si myslí, že když teda má pan premiér odstoupit kvůli tomu, že je jenom podezřelý, tak jestli je to úplně v pořádku, protože takhle se dá zpochybnit úplně jednání každého člověka.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Ne, já si nemyslím, že má odstoupit kvůli tomu, že je podezřelý. Já si myslím, že má odstoupit kvůli tomu, že je trapný.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer. Chtěl bych se pana Zvěřiny zeptat, na kolik je věrohodný pan prezident, když u soudu najednou zapomněl, jak vypadal Pepa z Hongkongu, jak vypadal Báč a Sinha jako, nic si nepamatoval. A to už docela byl ještě mladý. A dneska, když má o kolik roků víc a je prezidentem jako, a tenkrát trpěl ztrátou pamětí. Tak buď jste ho vyléčil, ale mě zajímá, jak je teda on věrohodný?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Pane, ztrátou pamětí tenkrát trpěli všichni ve vedení ODS. To zdaleka není věc jenom pana prezidenta. Jakou ztrátou paměti trpěl Ivan Pilip, Josef Zieleniec a jiní představitelé strany? My jsme na to reagovali svým způsobem, já nemohu k tomu říct nic, než co bylo publikováno v oficiálních médiích.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Mohu se zeptat v návaznosti na dotaz pana posluchače, jestli vám připadá nebo připadal v té době pan Klaus jako věrohodný politik.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Určitě. Já jsem se také postavil hned na jeho stranu, protože já jsem měl za to, že není možné označovat jenom jednoho člověka za viníka kolektivních problémů.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat pana poslance na jednu zásadní věc anebo doporučit a požádat, abyste vůbec tyto lidi neřešili, jako je náš pan premiér. To je normální ostuda. Pokud nemá tuto inteligenci, aby si vyřídil obyčejný úvěr nebo ošetřil prostě své osobní věci, tito lidé tam opravdu nemají co dělat.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Tam nebyl žádný dotaz, přesto, pane poslanče, váš komentář?

Host (Jaroslav Zvěřina):
Ale no tak ne, já myslím, že v tom nejsme v zásadním rozporu.

Moderátor (Barbora Tachecí):
Tak tolik Jaroslav Zvěřina, europoslanec, sexuolog a psychiatr, dnešní host Press klubu na Frekvenci 1. Pane poslanče, pane doktore, díky, že jste přišel. Přeju vám hezký večer.

Host (Jaroslav Zvěřina):
Děkuju, na shledanou.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |