Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

XI. Krušovické rozhovory 19. května 2009

V prostorách státního zámku Štiřín uspořádala v úterý 19.května 2009 Nadace Konráda Adenauera ve spolupráci s Česko-německou průmyslovou a hospodářskou komorou v pořadí již jedenácté diskusní setkání na aktuální téma. Tentokrát jím byly „Hospodářské a politické strategie k překonání finanční a hospodářské krize“. Vystoupila zde celá řada zajímavých spíkrů.

XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský |
XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský |
XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský |
XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský | XI. Krušovické rozhovory, Zámek Štiřín, 19. května 2009, foto: Jan Karlovský |

Prof. Kurt J. LAUK je europoslanec a člen Hospodářské rady CDU. Zabýval se globálními i evropskými aspekty stávající ekonomické krize a cestami k jejímu překonání. Nabádal ke spolupráci politiků s ekonomy a podnikateli. Varoval před rizikem vystupňování sociálního napětí. Jakmile se elity začnou navzájem obviňovat, bude zle. Evropská unie by měla být schopná jednotných ekonomických aktů tak, aby demonstrovala svou akceschopnost.

Vladimír DLOUHÝ (NERV) předpokládá do konce roku 2009 ještě ekonomický útlum. Situace v zemi bude komplikována deficitem příjmové části státního rozpočtu, ale také rozpočtů regionů a obcí. Nebezpečná je tendence ke zpolitizování tohoto ekonomického problému. Efektivita různých „protikrizových opatření“ je diskutabilní, a to zejména pro jejich dočasnost. Sociální dopady je třeba respektovat. Místo plošných sociálních dávek doporučil cílit sociální pomoc na konkrétní problémové skupiny obyvatel (nezaměstnané v jednotlivých sektorech).

Stanoviska ČMKOS (a ČSSD) přednesl senátor Milan ŠTĚCH. Současná ekonomická krize je prý „krizí neoliberalismu“. Za všechno může Topolánkova vláda, protože včas nezvýšila investiční aktivitu. Stát nemá snižovat daně, daňovou progresi je třeba opět zavést. Zastavit privatizace státního majetku na všech úrovních. Žádá především vysoké investice do infrastruktury, zejména do silnic a železniční dopravy.

Jürgen MATTHES (Institut německého hospodářství, Kolín n. Rýnem) analyzoval dopady krize v členských zemích Evropské unie. Konstatoval, že zejména zlá je situace v některých východoevropských zemních (Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko). Některé ty státy nedávno stály před státním bankrotem. Problematická je situace v Irsku, kde se otřásá bankovní systém a je velký propad exportu. Státy v Jižní Evropě (Itálie, Španělko, Portugalsko, Řecko) vykazují velké růsty platů, které nejsou provázeny vyšší produktivitou práce a vyššími výkony hospodářství. Výsledkem jsou zřejmé inflační tlaky a růst sociálního napětí. Důležité je, nalézt elementární shodu uvnitř Evropské unie ve vztahu ke zlepšení regulace bankovního sektoru. Musíme rovněž bránit tendencím k protekcionismu v některých členských státech.

Jan MÜHLFEIT (Microsoft) zdůrazňoval význam inovací a patentů při rozvíjení globální konkurenceschopnosti. Členské státy Evropské unie musí více investovat do vzdělávání, vědy a vývoje, jinak nebudou v konkurenci s dynamicky rostoucími oblastmi světa úspěšné. Musíme se naučit prodávat více myšlenek a nápadů, než manuální práce. Za příklad České republice dával finský vládní výbor pro konkurenceschopnost, který se inovacím a výzkumu permanentně věnuje.

Jaroslav HANÁK (Svaz průmyslu a dopravy) a Jiří GRUND (Předseda Asociace exportérů) hovořili o nepochopení, se kterým se podnikatelé celé roky setkávají u politické reprezentace. Dobře nefunguje bankovní sektor, úvěry jsou prakticky nedostupné a stát se nevěnuje dostatečně podpoře exportérů, zejména těch malých a středních.

Měl jsem jako každým rokem příležitost, shrnout na závěr diskutované problémy. Jisté je, že ekonomika má mnoho společného s medicínou. V psychosomatické medicíně dobře víme, jak významná je psychika pro pevné tělesné zdraví. Také ekonomové dnes, podobně jako lékaři, často hovoří o náladách, emocích, strachu, nedostatku sebedůvěry. Také ekonomové, podobně jako lékaři, slibují brzké zlepšení. Lékaři dobře vědí, že většina pacientů se nakonec nějak uzdraví. Nemoc nikdy nehubí všechny. Nejlepším receptem na stávající problémy nepochybně je podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje. Krize je vždy také příležitostí pro Nové koncepty, nápady a podnikatelské projekty. Jisté je, že tyto problémy se nevyřeší hlasováním v parlamentech. Politici by neměli podnikatelům komplikovat život, měli by co nejméně překážet tvořivé lidské iniciativě. Musíme stále překonávat antikapitalistickou mentalitu, která je v našem prostředí velmi silně zakořeněná. Nadcházející ekonomicky a sociálně krušné období nepochybně bude testem našich politických elit. Politici by měli předvést, že nevynikají jen vzájemným obviňováním a okopáváním, ale že jsou schopni dohody a odpovědných řešení pro stát a jeho občany.

Jaroslav Zvěřina


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |