Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Kolegialita Slováků může být Čechům vzorem

(mcm), Právo, 22. května 2009

Ideologické rozdíly, slabá komunikace, nedostatečná spolupráce – to vše čeští europoslanci připomenou, když přijde řeč na to, zda v uplynulých letech dokázali na unijní půdě táhnout za jeden provaz. Když mají říci, kdo to dokáže, obracejí se jejich oči ke Slovensku.

„Slovenští kolegové si vedli lépe v tom, že dokázali konzultovat jako celá národní delegace – scházeli se jak zástupci koalice, tak opozice,“ uvedl poslanec Jan Březina (KDU-ČSL). Podle Miroslava Ouzkého (ODS) se scházejí i čeští poslanci – schůzky ale bývají „mnohem formálnější, než bych si přál“. Sociální demokrat Richard Falbr dokonce soudí, že „česká delegace prakticky nevystupuje jako celek“.

„Češi jsou vzácně rozpolcení: nevím, kdy by se česká grupa sešla, zatímco Slováci se setkávají pravidelně,“ připouští i Jaroslav Zvěřina z ODS. „Na Slovensku se neshodnou, ale tady se setkávají. Shodnou se tu i proto, že jsou proevropští,“ dodal Falbrův stranický kolega Libor Rouček. Proevropskost ve smyslu jasné podpory unijní integrace, to české delegaci jako celku zatím „nehrozilo“.

Šéf skupiny poslanců ODS Jan Zahradil si myslí, že situace není tak zlá. Na dotaz, jaká je spolupráce mezi českými poslanci z různých stran, řekl: „Nedopadli bychom nejhůře. Nejsou tu rozhádané vztahy jako v maďarské nebo polské delegaci,“ tvrdí. Jenže podle analýz webové stránky VoteWatch dokázali „rozhádaní“ Maďaři hlasovat jako jeden blok daleko častěji než Češi, kteří byli v tomto ohledu druzí nejhorší po Britech.

Rouček si to vysvětluje tím, že „my se neshodujeme v základních věcech jako Lisabonská smlouva, ale shodneme se v záležitostech, jež jsou zcela druho- či třetiřadé“. Pokud jde o témata jako Lisabon, „my jsme měli nejhorší skóre, co se týče podpory – ještě horší než Poláci, o nichž tu málokdo řekne pozitivní slovo“. Oldřich Vlasák (ODS) sice soudí, že „když jde o český zájem, jsme schopni se domluvit“, i on se ale domnívá, že koordinaci uvnitř delegace je třeba zlepšit.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |