Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Téma týdne Politikonu

Barometr 14. - 20. 3. 2005

Poslanec Vlastimil Tlustý si zaplatil inzerát v soukromých novinách, aby vyvrátil informace, zveřejněné ve veřejnoprávní televizi. Jeho inzerát se jmenuje příznačně: "Fakta a doklady Vlastimila Tlustého versus lži a spekulace v reportážích Jiřího Hynka" Je nutné, aby se poslanec a jeho politická strana skládali na komerční inzerát?

Nevím, jak byl hrazen tento inzerát, a kdo se naň skládal. Jisté je, že v Česko je dnes veřejný prostor velice citlivý na majetkové poměry politiků. Proto je v zájmu každého, kdo se dostane do hledáčku médií, prezentovat před lidmi svou vlastní verzi problému. Na mne údaje, které V.Tlustý v inzerátu prezentuje, působí věrohodně. Každý si to jistě sám podle svého přebere a posoudí. Jsme ostatně národem přemýšlivých a soudných lidí. Za normálních okolností podobné akce jistě nejsou nutné. Jenže v dané oblasti dnes v Česku zcela normální poměry nepanují, to je jistě obecně známo. Ve vaší otázce mne trochu vadí adjektiva „soukromý“ (před novinami) a „veřejnoprávní“ (před TV). Myslím, že těm adjektivům by mělo být přiřazeno (a nadřazeno) adjektivum jediné: „seriózní“.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |