Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Maďarsko ? ? Irsko Portugalsko Dánsko ? Nizozemsko Lotyšsko ? ? ? ? ? Francie Rumunsko Bulharsko Velká Británie Estonsko Řecko Litva ? Švédsko Česká rep. Kypr ?
Itálie

Itálie

Hlavní město: Řím
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info