Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Polsko ? ? Nizozemsko ? Lucembursko Irsko ? Malta Francie ? ? Estonsko Slovensko Itálie Řecko Lotyšsko Česká rep. Portugalsko ? Litva Německo Švédsko ? Španělsko ?
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info