Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Portugalsko ? ? Irsko ? Německo Slovensko ? ? ? Itálie Rakousko ? ? Nizozemsko Lotyšsko Malta Velká Británie Kypr ? Litva Francie ? Dánsko ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info