Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Německo Slovensko Portugalsko ? ? Rumunsko Polsko ? Nizozemsko Slovinsko ? Itálie ? Řecko Velká Británie Estonsko Malta Litva Švédsko ? ? ? Maďarsko
Finsko

Finsko

Hlavní město: Helsinki
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info