Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Belgie ? Finsko Rumunsko ? Švédsko ? Dánsko Slovensko Slovinsko Lucembursko Španělsko Velká Británie Estonsko Česká rep. Litva Nizozemsko ? Polsko ? Maďarsko
Lotyšsko

Lotyšsko

Hlavní město: Riga
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info