Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Nizozemsko Slovinsko Litva ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko Finsko Malta Španělsko Švédsko ? Maďarsko ? Dánsko Velká Británie ? Lotyšsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info