Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Slovinsko Německo ? Malta Portugalsko Nizozemsko Rumunsko Polsko ? Slovensko Lotyšsko ? Itálie ? Španělsko Francie Estonsko ? Litva Švédsko Irsko ? ? Maďarsko
Česká rep.

Česká rep.

Hlavní město: Praha
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info