Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Nizozemsko ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Portugalsko Dánsko ? Itálie ? ? Rumunsko ? ? Litva Rakousko ? ? ? Kypr
Slovensko

Slovensko

Hlavní město: Bratislava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info