Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Polsko Malta Irsko ? ? ? ? Lotyšsko ? ? ? Portugalsko ? Itálie ? Španělsko Velká Británie ? Francie Litva ? Rakousko ? ? Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info