Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Portugalsko Nizozemsko Irsko ? Slovensko ? ? Malta Francie Polsko Česká rep. Řecko ? Itálie ? Finsko Velká Británie ? Slovinsko Litva Kypr Maďarsko Lucembursko Lotyšsko ?
Švédsko

Švédsko

Hlavní město: Stockholm
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 8 vlajek  |  info