Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Rumunsko Španělsko ? ? Irsko Nizozemsko ? ? Francie Maďarsko Rakousko Finsko Slovinsko ? Kypr Itálie ? Estonsko Dánsko ? ? Litva ? Lotyšsko Slovensko Polsko ?
Lucembursko

Lucembursko

Hlavní město: Luxemburg
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info