Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
5. - 9.12.2005

V uplynulém týdnu se konala v Bruselu jednání pracovních skupin a politických klubů před nastávajícím štrasburským plenárním zasedání.

Na pracovní skupině D frakce EPP-ED vystoupil komisař Fratini (spravedlnost a vnitro). Ve svém expozé se zabýval především bojem proti terorizmu a souvisejícími problémy. Není pochyb o tom, že v této oblasti má velký význam spolupráce se Spojenými státy. Je třeba se pokoušet navazovat pokud možno intenzivnější komunikaci s umírněnými islamistickými organizacemi. Z ostatní agendy uvedl chystanou chartu práv dítěte, která by měla členské země sjednotit v boji proti různým formám trestné činnosti, páchané na dětech a dospívajících. Stále nediskutuje o jednotném statutu politického uprchlíka v EU.

Návrh kontroverzní směrnice o uchovávání dat v elektronických komunikačních médiích odbyl komisař obecnými frázemi, ze kterých vyplynule, že je to „velmi složitá a komplikovaná záležitost“. V diskusi vysvětloval, že směrnice o uchovávání dat není souhlasem se širokým odposloucháváním. K využití archivovaných dat bude třeba soudního rozhodnutí. Také uchovávání dat na 6 až 24 měsíců není podle komisaře přehnaně dlouhé. Náklady, které to komunikačním organizacím přinese, mohou být v některých případech enormní, ale Evropská unie by měla být připravená, nějak se na jejich úhradě podílet.

Polští poslanci se v debatě s komisařem ohrazovali proti podivné dikci Komise, když se hovořilo o důsledcích „ilegálních letů“ amerických letadel, nebo o existenci amerických „ilegálních věznic“ na území některých východoevropských států. Zejména komisař Fratini několikrát naznačil, že by podobné věci mohly vést k přísným sankcím proti členským zemím, včetně jejich vyloučením z hlasování v Radě. Podobná prohlášení, pronesená dříve, než se vůbec něco z uvedených amerických „hříchů“ opravdu prokázalo, jsou nepochybně nehorázná. Komisař se hájil tím, že případné mučení a nezákonné věznění podezřelých, jsou jednání zcela proti „evropským hodnotám“. To je samozřejmě problém ještě složitější než „data retention“. Někteří politici Evropské unie se vyznačují neuvěřitelnou kritičností vůči svému transatlantickému spojenci, který dnes nepochybně nese hlavní tíhu boje proti terorismu. V konfrontaci s mezinárodním terorizmem nevystačíme se skloňováním lidsko právních pouček. Bojujeme s nepřítelem fanaticky motivovaným a bezohledně agresivním. V historii lidstva se opakovaně stalo, že vyspělé civilizace zanikly, když nedokázaly na surové násilí odpovědět silou. Humanita je krásná věc, ale neměla by v žádném případě naši společnost odzbrojit. Postoj pana komisaře k věci „amerických hříchů“ je ostatně hodně nevyvážený. Není myslím sporu o tom, že tajné lety amerických spojenců se uskutečnily mnohem častěji směrem k západoevropským členským zemím, než do východní Evropy. Přesto se unijní masmédia a politici až příliš často zabývají těmi několika lety, které směřovaly do východní Evropy.

V oblasti působnosti pana komisaře Fratiniho jsou také aktuální problémy ve vztahu k rozpočtovým škrtům. Není vyloučeno, že příliš intenzivní redukce unijního rozpočtu může negativně ovlivnit třeba posilování ochrany schengenské hranice.

Snad nejvíce diskutovaným bodem nadcházejícího pléna je návrh směrnice o uchovávání dat, kterou pan komisař Fratini komentoval i na naší pracovní skupině. Již třetí týden dostávají europoslanci na své mailové adresy neuvěřitelné množství výzev, které v naprosté většině uvedenou směrnici tvrdě kritizují. Protože jde o záležitost, kde parlament má jen konzultační pravomoc, nemohou poslanci tuto normu s konečnou platností zamítnout. Výsledek hlasování bude mít spíše povahu apelu a orientace o rozložení postojů v politickém spektru. Ta věc má nepochybně jistý vztah k boji proti terorismu. Nicméně definice "závažných trestných činů" je příliš široká a zcela jistě nevylučuje možnost zneužití. Podle všech dostupných informací není také jasné, jaké náklady by zavedení oné směrnice přineslo. Související investice mohou dosáhnout jen v zemi jako je Česko desítek miliónů korun. Domnívám se, že směrnice je ušita hodně horkou jehlou, a že by bylo lépe, kdyby byla důkladněji připravena. Proto ji nejsem zatím připraven podpořit.

Plénum bude také projednávat definitivní znění rozpočtu na příští rok. Zatímco jednání o rozpočtovém rámci na roky 2007 - 20013 se zatím vleče, rozpočet na rok 2006 by neměl již přinést velká překvapení.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |

RSS, logo | Informační kanál RSS