Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
8.4.2005

Zemřel papež Jan Pavel II. a tato skutečnost byla v celém Evropském parlamentu zřetelná. Podepisovala se kondolenční kniha. Zasedání frakce bylo zahájeno čtením dopisu, který Svatý otec poslal evropským křesťanským demokratům v listopadu loňského roku. Jan Pavel II. se zejména v Polsku stal svého času jakýmsi symbolem odporu proti komunistické diktatuře. Jeho cesty po celém světě se staly známými nejen pro pověstný "papamobil", ale také pro poselství míru a snášenlivosti, které papež rozšiřoval. Jeho dobrota a pokora měla však svá politováníhodná omezení. Tento papež nepohnul ani o milimetr některými katolickými dogmaty, která tuto církev odcizují lidem ve vyspělých zemích. Za zejména tragický považuji papežův boj proti antikoncepci a kondomům. Odmítat kondomy v epoše pandémie HIV/AIDS, na to už bylo třeba hodně náboženského fundamentalismu. Smířlivost a tolerance zůstaly papežem opomenuty také v postojích církve ke gay a lesbické sexuální menšině. Nicméně komu čest, tomu čest, tento papež byl mužem charismatickým a uctívaným. Zůstane takovým ještě dlouho po své smrti.

Uplynulý týden probíhaly schůze politických skupin. Probíraná témata byla hodně různorodá. Na plénu frakce EPP-ED se nejvíce času věnovalo diskusi o zprávě Evropské komise o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na vstup do EU. Zatímco Bulharsko je prezentováno jako země téměř bezproblémová, proti Rumunsku bylo vzneseno mnoho pochybností a připomínek. Zejména kritizovanými oblastmi v této kandidátské zemi byly problematické výkony soudního systému a policie, korupce, nebo nedostatečná disciplina v hospodaření s veřejnými penězi. Do ohlášeného rozšíření (v roce 2007) zbývá ještě téměř dva roky, a tak je docela dobře možné, že se leccos podaří změnit k lepšímu. Jisté ovšem je, že rozšíření o tyto dvě země bude znamenat další zintenzivnění rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Jednání frakce navštívily také sestry MacCartneyovy ze Severního Irska. Jejich bratra před časem zabil člen IRA. Extremistická organizace IRA přitom zastrašuje svědky, kteří se bojí proti vrahovi vypovídat. Sestry zavražděného vedou mezinárodní kampaň za spravedlivý proces s pachatelem. Přijal je i president Bush, který také vyzval předáky IRA, aby se od surového zločinu, který neměl žádné ideologické nebo politické motivy, co nejdříve úplně distancovali a pachatele vydali k potrestání. Podobné stanovisko samozřejmě zaujali i poslanci, sdružení ve frakci EPP-ED. Konkrétní evropští poslanci z Irska a Velké Británie slíbili navíc účinnou pomoc přímo na místě. Případ zavražděného MacCartneye dokumentuje myslím názorně, že Evropská unie zdaleka není jen oblastí klidu a míru. Podobné organizace jako je IRA ukazují, že brutální násilí se nevyhýbá ani takovým státům, které se zdají být civilizované a demokraticky spravované.

Evropský parlament také připravuje deklaraci, ve které zaujme stanovisko k závěrům posledního summitu, zasedání Rady. Dlouhé diskuse se zřejmě povedou kolem známé reformy "Paktu stability". Navržená rezoluce se snaží rozvolnění Paktu stability charakterizovat jako problematický a do jisté míry i riskantní čin. Jsou samozřejmě navrženy i jiné varianty, které naopak rozvolnění Paktu stability označují za akt velice pozitivní a přínosný. Pozitivní hodnocení je za daných okolností sotva možné. Bylo zřejmé, že malým zemím by porušení fiskální disciplíny vůbec neprošlo, zatímco velké země si místo sankcí za nedisciplinovanost v rámci měnové unie vymohly zásadní změnu pravidel, která je od sankcí uchránila.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |

RSS, logo | Informační kanál RSS