Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

EUROPE DIRECT (call centrum)
aneb „zavolejte Evropě a požadujte informace“

bezplatná telefonní linka, na níž jsou poskytovány informace o Evropské unii. Tato služby je v provozu ve 25 členských státech (ve 20 jazycích) a má jediné telefonní číslo 080067891011

Další podrobnosti o Europe Direct najdete na webu: europa.eu.int/europedirect/index_cs.htm

Europe Direct - banner |

 | Deutsch    |  | français    |

RSS, logo | Informační kanál RSS